Ouders bescherm uw kinderen – samen staat u sterk | Stichting Vaccin Vrij

ouders-bescherm-uw-kinderen-–-samen-staat-u-sterk-|-stichting-vaccin-vrij

29-05-21 07:31:00,

Inmiddels hebben ouders van kinderen op meer dan 1000 scholen zich verenigd tegen de gevolgen van corona-maatregelen op school. De organisatie ‘Wij de ouders’ brengt bezorgde ouders van dezelfde school met elkaar in contact. Verder in dit artikel staat hoe dit in zijn werk gaat.

Brief voor schoolbestuur

 
Maar eerst willen wij u graag wijzen op een voorbeeld brief die alle ouders kunnen sturen naar de school van hun kind betreffende de zelftesten op scholen. Deze testen zijn geenszins zonder risico. Mr. Jeroen Pols van Viruswaarheid schreef hierover:

“De gebruiksaanwijzing van Roche geeft een lange lijst van waarschuwingen. Voor andere merken antigeentesten zal dit niet anders zijn. Zo moet de gebruiker inademing vermijden, beschermende kledij dragen, een arts raadplegen bij huid- of oogirritatie en kleding waarop vloeistof gemorst is onmiddellijk uittrekken en eerst wassen alvorens opnieuw te dragen. De chemicaliën kunnen bij oogcontact blijvende schade veroorzaken.”
 
“De test bevat volgens de bijsluiter een stof die het ECHA (European Chemicals Agency) als “zeer verontrustend” (SVHC) aanmerkt, namelijk Octyl -/nonylfenol ethoxylaat. Dit bestanddeel staat bekend als een endocrine disruptor. Dit zijn stoffen die de hormoonhuishouding ernstig kunnen aantasten, sterk kankerverwekkend zijn, geboortedefecten en andere ontwikkelingsproblemen kunnen veroorzaken.
handelend schoolbestuur onderzoekt deze vragen alvorens de kinderen aan het testen te zetten.”
– Jeroen Pols

U kunt het volledige artikel hier lezen. En nog belangrijker: u kunt onder deze link een brief downloaden die u aan uw schoolbestuur kunt sturen. Klik hier.

Burgercollectief ‘Wij de ouders’

 

Als u zich zorgen maakt over de negatieve invloed van de corona-maatregelen op het leven van hun kind(eren) bent u niet de enige. Verbind u met andere ouders – samen staat u sterker.

Het burgercollectief ‘Wij de ouders’ heeft en manier gevonden om ouders van dezelfde school met elkaar te verbinden. Via een Google Maps kaart op www.wijdeouders.nl/verbinden kunt u via Telegram simpel in contact komen met andere bezorgde ouders van de school van uw kind(eren). De volgende info komt van de website van ‘Wij de ouders’:

Eén instagrambericht, 1.000 groepen

 
‘Op basis van één bericht op Instagram liep het direct storm. Van meer dan 1.000 scholen zijn al groepen van bezorgde ouders te vinden op de kaart.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: