Project Blue Beam in overdrive..!!

project-blue-beam-in-overdrive.!!

29-05-21 02:06:00,

X
X

Technologische wonderen.. Project Blue Beam in overdrive

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Eigenlijk heb ikzelf altijd een beperkt technisch inzicht en weinig kwaliteiten op dat vlak gehad. Toch hebben technologische ontwikkelingen me altijd wel geïntrigeerd. In de tijd dat ik veel op de luchthaven Schiphol werkte (eind jaren 70), keek ik met veel oprechte verwondering naar hoe met name de grotere vliegtuigen opstegen en landden. Het feit dat ik niet begreep hoe die technologie werkte was de basis voor mijn verwondering. Maar dat zal voor meerdere niet exact wetenschappelijk geschoolden misschien ook wel zo zijn.

Eigenlijk is alles een wonder voor zover het buiten de bekende geïndoctrineerde denkkaders en een daardoor beperkt begripsvermogen valt. Daarnaast heeft het natuurlijk ook met de innerlijk ontwikkelde afstemming te maken. Ben je meer georiënteerd op de rationeel/analytisch mannelijke linker hersenhelft van je brein, of op de meer op verbinding en samenhang gerichte vrouwelijke rechter hersenhelft. Dit maakt een wezenlijk verschil in de beleving van het leven.

Sciencefiction-films hebben ook een zekere aantrekkingskracht op mij gehad. Deze hielden vaak een rooskleurig ingevuld beeld in van een door moderne technologie bepaalde toekomst. Of ze hielden een zeer bekende projectie in van het gevecht tussen het goede en het kwade en projecteerden dit op de in haar wezen onbegrepen kosmische ruimte, waarin de Aarde is ingebed. Vaak werden er dan mistroostige en ellendige maatschappelijke omstandigheden aan gekoppeld. Daarmee zijn zij de basis geworden van het aloude western-thema: ‘Good guy versus bad guy’.

Wat dus een polariserende projectie is van de aardse niet begrepen dualistische uiting van de kosmische heelheid en eenheid. In dit artikel wil ik verschillende technologische ontwikkelingen bij elkaar brengen, die nu en in de nabije toekomst een grote invloed op de mensheid zullen hebben, Waardoor er een completer beeld kan ontstaan. Het zal echter een-poging-tot zijn en verre van volledig.

Technologie als opgedrongen zegen
Je kunt een naïef en onschuldig kind lange tijd zoet houden met allerlei verleidelijke zaken, die een weerspiegeling zijn van de in het kind onbewust aanwezige behoeften. De innerlijke ontwikkelingsdrang zal dat kind daar echter vaak op een natuurlijk evolutionaire wijze overheen laten groeien.

De zelfbenoemde managers van de mensheid,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: