Prof Bhakdi over vaccinaties: We stevenen af op een ramp – DissidentNL

prof-bhakdi-over-vaccinaties:-we-stevenen-af-op-een-ramp-–-dissidentnl

31-05-21 01:34:00,

(Onbeantwoorde?) Brief van Prof. Dr. Sucharit Bhakdi en collega’s aan de EMA – Verdachte bloedstollingsstoornissen veroorzaakt door Covid-vaccins.

Begin maart 2021 heeft professor Bhakdi, samen met tien andere wetenschappers en medici, de potentiële gevaren van de op genen gebaseerde Corona-vaccins geschetst in een open brief aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), meldt Unser Mittel Europa. De ondertekenaars zijn van mening dat de kwestie van bloedstollingsstoornissen in verband met op genen gebaseerde Corona-vaccins niet naar behoren is behandeld. Zij verzochten om overlegging van het relevante bewijsmateriaal om overeenkomstige risico’s uit te sluiten. Anders moet, bij gebrek aan dit bewijs, de vergunning voor het gebruik van de vaccins worden ingetrokken totdat alle kwesties die uit de zorgvuldigheidseisen voortvloeien, zijn opgehelderd.

                                                                                                  EMA-voorzitter Emer Cooke was jarenlang lobbyist voor Europa’s grootste farmaceutische organisatie

De brief in de bewoording:

Geachte heer of mevrouw.

Ter attentie van Emer Cooke, uitvoerend directeur van het Europees geneesmiddelenbureau.

Als artsen en wetenschappers steunen wij in principe het gebruik van nieuwe medische interventies die op de juiste wijze worden ontwikkeld en gebruikt nadat de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze houding omvat zowel vaccins als therapeutica.

Wij merken op dat een breed scala van bijwerkingen is gemeld na vaccinatie van voorheen gezonde, jongere personen met de op genen gebaseerde COVID-19-vaccins. Bovendien zijn er talrijke berichten in de media uit de hele wereld over verpleeghuizen die besmet zijn met COVID-19 binnen enkele dagen na de vaccinatie van de bewoners. Hoewel wij erkennen dat deze incidenten in elk geval een ongelukkige samenloop van omstandigheden kunnen zijn geweest, zijn wij bezorgd dat de mogelijke oorzaken van ziekte en overlijden in deze omstandigheden niet naar behoren zijn en zullen worden onderzocht, vooral omdat er geen autopsies zijn verricht.

Wij vragen ons met name af of kardinale vragen over de veiligheid van vaccins wel naar behoren zijn behandeld door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voordat zij werden goedgekeurd.

Met grote spoed verzoeken wij het EMA ons antwoord te geven op de volgende vragen.

  1. Na intramusculaire injectie moet worden verwacht dat de op genen gebaseerde vaccins in de bloedbaan terechtkomen en zich over het hele lichaam verspreiden [1]. Wij verzoeken om bewijs dat deze mogelijkheid in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins is uitgesloten voordat zij door het EMA voor gebruik bij de mens zijn goedgekeurd.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: