Sterke groei windenergie? Een sprookje! – Climategate Klimaat

sterke-groei-windenergie?-een-sprookje!-–-climategate-klimaat

31-05-21 10:23:00,

Windmolens Urk. Foto: Shutterstock.

Een bijdrage van Hugo Matthijssen.

Eerst een stapje terug in de tijd. Deel 1 van een Brandpunt uitzending over windenergie in 2011 gewoon even kijken het kost weinig tijd. Met de kennis van nu is het ronduit schokkend. Zie hier.

Zie ook deel 2, onder andere over de overlast voor mensen, wat nu pas opgepakt wordt in de media. Zie hier.

En nu in 2021 zijn de CBS-cijfers over 2020 bekend. De levering van wind nu zou met de uitgave van vele miljarden subsidie sterk gegroeid moeten zijn. Maar dat is een sprookje gebleken.

Dit schrijft het CBS:

Het verbruik van energie uit wind nam met 7 procent toe tot 39 petajoule. De opgestelde capaciteit van windmolens steeg van 4.400 megawatt eind 2018 naar 4.500 megawatt eind 2019. Op zee veranderde de capaciteit van het windmolenpark niet en bleef ongeveer 1 duizend megawatt.

Bron CBS hier.

Het resultaat (16% van een beetje is nog bijna niets). Wind leverde 39 PJ in 2020 (een PJ is 277.777.778 kWh) aan weersafhankelijke stroom, stroom die nog moet worden ingepast op het vraaggestuurde netwerk. En dat kost extra brandstof in onze centrales zodat de werkelijke bijdrage nog veel minder is. Windenergie is weinig energie-intensief. Hoe dat komt kun je lezen in mijn open brief aan minister kamp destijds. Zie hier.

Wind en zon, nu in 2021 is het fiasco wel duidelijk. Het Nederlandse gebruik aan energiedragers in 2020 was 3050 PJ en na aftrek van de niet energietoepassingen en de verliezen van de elektriciteitsproductie is het totale finale energiegebruik in Nederland 2100 PJ waarvan 400 PJ elektriciteit.

Info totale finale energiegebruik CBS, zie hier.

39 PJ Windstroom is 1,86% van ons totale finale energiegebruik. Het gebruik van zonnestroom was 20 PJ, minder dan 1% van ons totale finale energiegebruik. Dit beleid is failliet en daarvoor is meer dan 55 miljard SDE + subsidie toegezegd. En recent kwam de claim van de netwerkbeheerders voor nog eens 200 miljard netwerkkosten. En waarvoor?

De politiek leeft in een bubbel. Ze willen de wereld redden met inzet van wind en zon als alternatieve energiebron,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: