Klimaatverandering, wokeness en Covid – de onheilige drie-eenheid – Frontnieuws

klimaatverandering,-wokeness-en-covid-–-de-onheilige-drie-eenheid-–-frontnieuws

01-06-21 06:31:00,

Het Eerste en Tweede Gebod van het Oude Testament dragen de gelovigen – zowel Jood als Christen – op geen andere god boven God te hebben en geen valse goden te scheppen. Maar God zelf werd al lang geleden door de westerse samenleving verlaten, schrijft Roger Watson.

De notie van godsdienst zelf is grotendeels verlaten, en zowel de verering van God als de praktijk van godsdienst is duidelijker aanwezig in minderheidsgemeenschappen in West-Europa. Kijk maar naar het aantal moskeeën in onze steden en zet dat eens af tegen het aantal verlaten kerkgebouwen.

In het vacuüm zijn valse goden binnengestroomd en een nieuwe godsdienst met zijn eigen onheilige drie-eenheid van overtuigingen die zijn samengesmolten houdt nu de geesten van grote delen van onze bevolking in hun grip. Wie kan het hen kwalijk nemen? In een wereld waarin het leven minder zinvol is geworden in de existentiële zin van het waarom en de reden van ons bestaan, meer gericht op consumentisme en wat we kunnen krijgen in plaats van wat we kunnen geven, hebben de mensen zich vastgegrepen in nieuwe opvattingen over eigenwaarde, zelfrespect en toegevoegde waarde aan hun leven.

Het mooie van deze nieuwe godsdienst is dat zij weinig opoffering en een minimum aan inspanning vergt en dat ze kan worden beoefend vanuit de veiligheid en het comfort van je eigen serre. En ze wordt grotendeels beoefend door mensen die een serre bezitten.

De onheilige drie-eenheid bestaat natuurlijk uit catastrofale klimaatveranderingen, woke-ideologie en Covid-orthodoxie. De laatste is de ‘Johnny come lately’ van de Drie-eenheid. Niettemin is het de ideale voedingsbodem geweest voor de ideeën en de uitdrukking van de nieuwe religie: de kers op de ideologische taart.

Zoals bij elke religie hangen mensen sommige aspecten van de Drie-eenheid meer aan dan andere. Zoals bij elke religie heeft elk aspect zijn fanatici die er zijn om de anderen aan te moedigen. Klimaatverandering heeft Extinction Rebellion, de Jezuïeten van de beweging, woke-isme heeft Black Lives Matter, de Kaliefen van de beweging, en Covid-orthodoxie heeft de mainstream media, de Congregatie voor de Geloofsleer die beslissen wat we moeten lezen en waarnaar we moeten luisteren, voor ons eigen bestwil.

Elk heeft zijn belangrijkste referentiepunten. Klimaatverandering heeft zijn levende heilige Greta Thunberg. Black Lives Matter heeft zijn martelaar George Floyd en Covid-orthodoxie heeft Bill Gates.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: