Medisch personeel persoonlijk aansprakelijk voor gevolgen Covid-19 vaccins – het belang van de ‘geïnformeerde toestemming’(PIC). – Viruswaarheid

medisch-personeel-persoonlijk-aansprakelijk-voor-gevolgen-covid-19-vaccins-–-het-belang-van-de-‘geinformeerde-toestemming’(pic).-–-viruswaarheid

02-06-21 01:35:00,

Medisch personeel kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de injecties tegen het coronavirus. Dit bleek o.a. uit de verdediging van de staat

tijdens de rechtszaak die Viruswaarheid voerde tegen de vaccinatie-propagandacampagne van de overheid. De fabrikanten zijn ontheven van hun aansprakelijkheid en de overheid neemt zelf ook geen verantwoordelijkheid. Zij zien zichzelf als bemiddelaar. Dit betekent dat de volledige verantwoordelijk en aansprakelijkheid berust bij degene die de injectie toedient.

Het is daarom essentieel dat vaccinateurs de juridische consequenties van hun handelen begrijpen en bij de uitvoering de noodzakelijke zorgvuldigheid betrachten en dit vastleggen. Wat dit betekent wordt beschreven in de Artseneed, of Eed van Hippocrates. In de pleitnota van Viruswaarheid (24 februari 2021) staat deze eed vermeld in paragraaf 4.6, zie hier. Een belangrijk vereiste in deze eed is: ‘Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten’. 

Dit laatste duidt op de wettelijke vereiste voor alle artsen om ‘Prior Informed Consent’ (PIC) van de patiënt te verkrijgen. Dit betekent dat de patiënt vooraf (Prior) volledig geïnformeerd moet zijn over de medische handeling en de mogelijke consequenties (Informed) en daarop gebaseerd zijn toestemming (Consent) geeft. 

Open brief ter beperking van persoonlijke aansprakelijkheid
De Britse organisatie UK Medical Freedom Alliance, een alliantie van medische professionals, wetenschappers en advocaten die campagne voert voor het behoud en de bescherming van medische vrijheid, geïnformeerde toestemming en lichamelijke autonomie heeft een modelbrief opgesteld. 

Deze brief is bedoeld om medisch personeel dat Covid-injecties toedient te helpen te voldoen aan de vereisten van deze ‘volledig geïnformeerde toestemming’, zodat zij beschermd zijn tegen eventuele claims. Een vertaling van de brief met een lijst van vereisten is hieronder weergegeven. De originele brief is hier te vinden. De Engelse versie bevat de referenties die de vereisten onderbouwen.

Deze brief is ook van groot belang voor hen die overwegen zich te laten vaccineren om zichzelf of anderen die dit van plan zijn te informeren. Wij raden iedereen aan deze 11 vereisten goed door te nemen en indien men zich laat vaccineren, na te gaan of de vaccinateur zich bewust is van deze vereisten. 

Open brief van de UK Medical Freedom Alliance aan huisartsen/vaccinateurs – 18 maart 2021

Het verkrijgen van geïnformeerde toestemming voor toediening van Covid-19 vaccins om persoonlijke aansprakelijkheid te beperken

Wij schrijven u om onze gedachten kenbaar te maken over de wettelijke verplichting voor alle artsen om volledig geïnformeerde toestemming van een patiënt te verkrijgen alvorens het Covid-19 vaccin toe te dienen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: