Microsoft slaat data op in DNA – DissidentNL

microsoft-slaat-data-op-in-dna-–-dissidentnl

02-06-21 04:32:00,

Op het raakvlak tussen informatiewetenschap en biotechnologie is zich momenteel, grotendeels onopgemerkt, een ontwikkeling aan het voltrekken. Een van de belangrijkste spelers is Microsoft. Het idee is om DNA, synthetisch geproduceerd DNA, te gebruiken als een opslagplaats voor informatie.

DNA is opgebouwd uit nucleotiden of basen, vier basen: Adenines, Cytosines, Guanines en Thymines (A, C, G of T). De opslagmedia die momenteel op de markt zijn, werken op basis van binaire codes, d.w.z. dat zij alleen de waarden 1 en 0 kennen. Het idee om DNA als opslagmedium te gebruiken, veronderstelt dus een nieuwe codering: 00 -A; 01 -C, 10 -G, en 11 -T.

Elke cel in het menselijk lichaam bevat een menselijk genoom. Het menselijk genoom bestaat uit ongeveer 6 miljard basenparen, verdeeld over 23 sets chromosomen. Er zijn ongeveer 1,6 gigabytes aan informatie opgeslagen in het DNA van deze chromosomen. Elke menselijke cel bevat dus 1,6 gigabyte aan gegevens. Alle cellen in het menselijk lichaam slaan ongeveer 100 zettabytes aan gegevens op, meer gegevens dan de mensheid tot dusver in digitale vorm heeft geproduceerd.

Het idee om DNA te gebruiken voor de opslag van gegevens heeft – zoals u kunt zien – een zekere aantrekkingskracht, omdat DNA in staat is grote hoeveelheden informatie op te slaan in een zeer kleine ruimte, in 3D. DNA is uiterst stabiel, zodat technische vernieuwingen zoals de sprong van floppy naar CD en DVD en de daaruit voortvloeiende hoge transformatiekosten kunnen worden vermeden, omdat DNA opgeslagen informatie eeuwenlang, zo niet millennia, kan bewaren. Vooruitgang op het gebied van de microbiologie heeft het ook mogelijk gemaakt om DNA snel en goedkoop te kopiëren. De enige problemen in verband met DNA als geheugen en vanuit technisch oogpunt zijn het schrijven van de gegevens in het DNA, het opslaan van de gegevens, het lezen van de gegevens en het uitlezen van de gegevens.

Allemaal problemen die intussen zijn opgelost.

Het idee om DNA te gebruiken als een opslagmedium voor gegevens ontstond reeds aan het eind van de jaren tachtig, en aan het eind van de jaren negentig was het reeds mogelijk gegevens in DNA op te slaan, meldt Science Files. Vooruitgang op het gebied van sequentiebepaling en synthese van DNA leidde er uiteindelijk toe dat DNA als opslagmedium werd onderzocht en ontwikkeld tot wat nu een verbazingwekkend niveau van virtuositeit is.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: