Rechtspraak faciliteert, legitimeert en ridiculiseert – Viruswaarheid

rechtspraak-faciliteert,-legitimeert-en-ridiculiseert-–-viruswaarheid

02-06-21 01:40:00, Ontluisterende uitspraken hoger beroep PCR-test en inreisverbod

 Door mr. Jeroen Pols

ROTTERDAM – 22 mei 2021 – Afgelopen dinsdag stelde het gerechtshof Viruswaarheid in twee beroepszaken opnieuw in het ongelijk. De actiegroep eiste een verbod op het gebruik van de PCR-test in strijd met de CE-toelating. Ook het inreisverbod zonder negatief testresultaat kreeg de goedkeuring van het hof. De rechtspraak faciliteert en legitimeert onrechtmatig overheidsbeleid. Alle remmen zijn los.

In maart vorig jaar startte de overheid een frontale aanval op onze rechtsstaat. De huidige inperkingen van fundamentele vrijheden en mensenrechten waren tot voor kort ondenkbaar. Het is de taak van de rechter om de bevolking te beschermen tegen onrechtmatige inbreuken op grondrechten. Viruswaarheid voerde tot op heden ruim vijftien rechtszaken. De balans is ontnuchterend. De rechtspraak biedt geen oplossing. Zij is het probleem.

PCR-zaak

De PCR-test vormt de spil van het coronabeleid. De test heeft grote foutmarges en volgens de gebruiksaanwijzingen van de fabrikanten zegt een positieve of negatieve uitslag weinig over de aanwezigheid van het virus. Het aantreffen van een stukje DNA afkomstig van het SARS-Cov-2 virus bepaalt immers niet of iemand op dat moment ziek, besmettelijk of geïnfecteerd is. Daarmee mag de test hoogstens gebruikt worden als indicatie in een diagnoseprocedure door een arts.

Deze gebreken maken dit hulpmiddel ongeschikt als basis voor ingrijpende beleidsbeslissingen. Het huidige gebruik is evident onverenigbaar met de CE-toelating. Dit is in strijd met de wet en de rechter dient dan een verbod uit te spreken.

De staat verweerde zich met woordspelletjes. Zij zou geen diagnoses stellen doch alleen de aanwezigheid van het virus opsporen. De staat ziet hier over het hoofd dat ook deze toepassing in strijd is met het toegelaten gebruik.

Desondanks volgde het gerechtshof dit verweer. In combinatie met symptomen zou namelijk de kans reëel zijn dat de persoon besmettelijk was is of wordt. Dit vormt een wel hele wankele basis om een bevolking van haar vrijheden te ontdoen. Daarbij zijn het voornamelijk gezonde mensen die in de teststraten aanschuiven.  Het hof negeert ook dit punt.

Volgende analogie maakt duidelijk hoe onnavolgbaar de argumenten van het hof zijn. Op een crime scene worden DNA-sporen aangetroffen van een bepaalde persoon. Volgens deze rechters is daarmee de kans reëel dat deze persoon op dat moment aanwezig is op de crime scene en dat hij de dader is.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: