Het establishment is het virus – Frontnieuws

het-establishment-is-het-virus-–-frontnieuws

03-06-21 10:05:00,

“De bewuste en intelligente manipulatie van de georganiseerde gewoonten en meningen van de massa’s is een belangrijk element in de democratische samenleving. Degenen die dit onzichtbare mechanisme van de samenleving manipuleren, vormen een onzichtbare regering die de ware heersende macht van ons land is. Wij worden geregeerd, onze geest wordt gevormd, onze smaak gevormd, onze ideeën gesuggereerd, grotendeels door mensen waar we nog nooit van hebben gehoord. Dit is een logisch gevolg van de manier waarop onze democratische samenleving is georganiseerd. Grote aantallen mensen moeten op deze manier samenwerken om samen te kunnen leven als een soepel functionerende samenleving. In bijna elke handeling van ons dagelijks leven, of het nu in de politiek is of in het zakenleven, in ons sociaal gedrag of in ons ethisch denken, worden we gedomineerd door een relatief klein aantal personen die de mentale processen en sociale patronen van de massa’s begrijpen. Zij zijn het die aan de draden trekken die de publieke opinie controleren.” – Edward Bernays – Propaganda – 1928 Voor het eerst in haar geschiedenis dreigt de westerse beschaving intern te worden vernietigd door een corrupte, misdadige heersende cabal die zich concentreert rond de belangen van Rockefeller, die ook elementen bevat van de Morgan, Brown, Rothschild, Du Pont, Harriman, Kuhn-Loeb, en andere groeperingen. Deze junta nam de controle over van het politieke, financiële en culturele leven van Amerika in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw. – Carroll Quigley – Tragedie & Hoop – 1966

Het is voor mij enigszins verbijsterend waarom de massa’s niet in staat of niet bereid zijn om het bestaan te erkennen van een heersende cabal/onzichtbare regering die de ware heersende macht is in onze wereld. Elke onpartijdige beoordeling van feiten, erkenning van historische gebeurtenissen die de waarnemingen van Bernays en Quigley bevestigen, en kennis van de menselijke natuur, zouden een kritisch denkend individu er ondubbelzinnig van moeten overtuigen dat wat hen door politici, media en financiers wordt verteld te geloven, volkomen onjuist is, schrijft theburningplatform.

Decennialang werd iedereen die vraagtekens zette bij het goedgekeurde en gesanctioneerde verhaal over hoe onze “democratie” zogenaamd functioneert, een samenzweringstheoreticus genoemd. Uiteraard kwam deze term in algemeen gebruik nadat de CIA de term gebruikte over iedereen die de moord op JFK in twijfel trok. CIA directeur William Casey kon niet duidelijker zijn over de ware aard van de Amerikaanse regering dan zijn verklaring in 1981.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: