Meeste reacties van burgers bij internetconsultatie over 5G-frequenties terzijde geschoven – StralingsBewust.info

meeste-reacties-van-burgers-bij-internetconsultatie-over-5g-frequenties-terzijde-geschoven-–-stralingsbewust.info

03-06-21 08:17:00,

De rijksoverheid doet helemaal niets met de input van burgers bij diverse telecomonderwerpen in internetconsultaties. Dat blijkt uit de bestudering van informatie uit een WOB-verzoek dat is gedaan aan het ministerie van Economische Zaken.

De indieners van het WOB-verzoek (WOB = Wet openbaarheid van bestuur) hadden aan het ministerie gevraagd wat er is gedaan met de input van burgers bij internetconsultaties. Welke aanpassingen er bijvoorbeeld naar aanleiding van de vele suggesties van burgers op het Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode zijn gedaan. Ook werd gevraagd naar de kaders voor participatie met burgers, en de contacten met telecombedrijven (de correspondentie met hen) in die periode. Tenslotte is er gevraagd wat er is gedaan met de vragen van gemeenten, en met het gegeven dat in 90 procent van de gemeenten kritische vragen worden gesteld over de uitrol van het 5G-netwerk.

Standaard reactie

De overheid reageert met een standaard reactie op alle input van burgers die veelal over de effecten van 5G op de gezondheid gaan. Ze gaat helemaal niet in op suggesties om ook naar biologische effecten van straling te kijken, en aangedragen wetenschappelijke onderzoeken worden niet bekeken. Volstaan wordt met een standpunt dat er “veel onderzoek is gedaan naar mogelijke gezondheidseffecten”.

De WHO en de Gezondheidsraad concluderen dat in wetenschappelijke onderzoeken geen bewijzen zijn gevonden voor de aanwezigheid van negatieve effecten op de gezondheid door blootstelling aan elektromagnetische velden onder de blootstellingslimieten. Over 5G wordt met eenzelfde stelligheid beweerd dat het veilig is, mits we onder de blootstellingsnormen blijven. Maar hier wordt de gezondheidsraad ongenuanceerd geciteerd: de Gezondheidsraad zegt niet te weten of 5G veilig is en dat verder onderzoek nodig is.

Het ministerie van VWS is niet betrokken

Er is echter geen sprake van verder onderzoek en het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is niet bij de overleggen betrokken. Ook met kritische reacties van gemeenten lijkt weinig te worden gedaan. Pas na aandringen van gemeenten wordt duidelijk hoe de wet is gewijzigd als gevolg van input van gemeenten. Verder is er met gemeenten overleg geweest om aan gemeentemedewerkers en raadsleden af te raden om een informatief webinar van kritische burgers te bekijken.

Twee handen op een buik

Verder valt op dat de ambtenaren nauw contact hebben met de telecomproviders (Monet), en dat zij het eens lijken te zijn dat wetenschappelijke onderzoeken die gesprekspartners van gemeenten aandragen een probleem zijn.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: