Wat u ook moet weten over de coronavaccinatie

wat-u-ook-moet-weten-over-de-coronavaccinatie

04-06-21 07:52:00,

Wat u ook moet weten over de coronavaccinatie

05.06.2021 | www.kla.tv/18930

Wat u ook moet weten over de coronavaccinatie Wereldwijd is er veel propaganda gemaakt om zich tegen corona te laten vaccineren. Er zijn veel verschillende standpunten. De uitzending van vandaag brengt een zelden in acht genomen aspect, naar voren dat men zou moeten weten over “coronavaccinatie”. De Zwitserse vereniging “Mamma” heeft in de nieuwsbrief van februari/maart 2021 een stem gepubliceerd, die wij hier in een enigszins verkorte en aangevulde versie doorgeven: Heiligt het doel alle middelen? Decennialang is bij biomedisch onderzoek en technologie gebruik gemaakt van “menselijk foetaal weefsel” en dus van cellen van geaborteerde kinderen. Met de wereldwijde vaccinatiecampagne tegen corona krijgt dit feit een nieuwe, ongekende dimensie. Degelijke informatie van Amerikaanse organisaties voor levensbescherming geeft aanleiding tot ernstige ethische bezwaren. De dringende oproep van de organisatie voor levensbescherming LifeSite eist dat de biogeneeskunde nu eindelijk moet overschakelen op ethisch onberispelijke alternatieven. In het geval van het coronavaccin zijn tot nu toe wereldwijd drie vaccins sterk gepromoot en waar mogelijk gebruikt: die van Pfizer-BioNTech, Moderna en AstraZeneca. Wat men moet weten: geen van de drie vaccins is ethisch onberispelijk. Een samenhang met cellijnen, dat betekent “met cellen van een soort weefsel”, dat oorspronkelijk afkomstig is van geaborteerde kinderen, bestaat bij alle drie. Zelfs indien – zoals recent aangetoond – noch Pfizer noch Moderna de cellijn voor de ontwikkeling of productie van het vaccin hebben gebruikt, zijn deze vaccins op dergelijke cellijnen getest. AstraZeneca heeft deze cellijn echter zowel in de ontwikkelings- als in de productie- en testfase van het vaccin gebruikt. Concreet betekent dit dat de zogenaamde cellijn “HEK-293” een rol heeft gespeeld in alle drie de coronavaccins – ook al bevond zij zich slechts in de testfase voor één van de vaccins. “HEK” staat voor “Human Embryonic Kidney” wat in het Nederlands betekent “menselijke embryonale nier” en “293” staat voor het aantal experimenten dat een onderzoeker heeft uitgevoerd om deze cellijn te ontwikkelen. Er heerst nu een wijdverbreide misvatting dat het uitgangspunt voor deze HEK-cellijn “slechts” individuele abortussen in de jaren 1960 en 1970 waren. Vanuit zuiver “technisch” oogpunt was het gebruikte weefsel inderdaad afkomstig van slechts één kind, maar normaliter komt een onderzoeker niet bij de eerste poging tot de gewenste cellijn. In dit geval betekent dat niet per se dat 293 kinderen werden geaborteerd,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: