Ademvrij.NU start met bodemprocedure tegen mondkapplicht

ademvrij.nu-start-met-bodemprocedure-tegen-mondkapplicht

06-06-21 07:51:00,

Ademvrij.NU is gestart met een bodemprocedure tegen de staat om de mondkapjesplicht in Nederland onwettig te laten verklaren.

Volgens Ademvrij.NU (officieel geheten: Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes, NCVM), is de verplichting tot het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimten, het OV, onderwijs en bij contactberoepen contraproductief en schadelijk voor zowel de gezondheid als voor sociale contacten en het persoonlijk welbevinden van burgers. De mondkapplicht vormt om deze redenen een onacceptabele en disproportionele inbreuk op de grondrechten van burgers in Nederland, waaronder het recht op lichamelijke integriteit, stelt Ademvrij.NU.

Ademvrij.NU heeft op 30 april 2021 de Staat der Nederlanden opgeroepen om de Ministeriële Regeling Aanvullende Mondkapjesverplichting, die op 1 december 2020 is ingegaan, onverbindend te verklaren. De Staat heeft hierop per brief van 20 mei 2021 afwijzend gereageerd. Voor Ademvrij.NU is dit reden om de bodemprocedure te starten. De dagvaarding zal op korte termijn worden aangebracht door de advocaat van Ademvrij.NU, Legal Nova te Amsterdam.

Het is de eerste keer dat in Nederland een bodemprocedure wordt gevoerd tegen de mondkapplicht. Een bodemprocedure is kostbaarder en tijdrovender dan een kort geding, maar heeft als voordeel dat een uitgebreidere toetsing mogelijk is, waarbij wetenschappelijk onderzoek en getuige-deskundigen kunnen worden betrokken. De proportionaliteit van de maatregel kan daardoor beter worden onderzocht.

Ademvrij.NU is ervan overtuigd dat een rechter die de wetenschappelijke onderbouwing voor de mondkapplicht onderzoekt tot de conclusie zal komen dat er geen deugdelijke basis voor bestaat. Integendeel, zoals Ademvrij.NU zal aantonen, wijst het wetenschappelijk bewijs in omgekeerde richting: het dragen van mondkapjes is schadelijk voor de fysieke en mentale gezondheid én leidt eerder tot meer dan minder besmettingen met het coronavirus.

NB: Wij zetten de bodemprocedure door, ook al bestaat er een kans dat de mondkapplicht per 1 september 2021 zal worden ingetrokken. De overkoepelende wetgeving (de spoedwet) geldt nog tot september 2023. Dit betekent dat de regering op ieder gewenst moment per decreet weer een mondkapplicht kan invoeren, zelfs een nog uitgebreidere plicht dan nu het geval is. Wij willen de mondkapplicht permanent onwettig laten verklaren.

Meer informatie over de juridische procedure

Wat opvalt aan het antwoord van de staat is dat men erkent dat de mondkapjesplicht inbreuk maakt op onze fundamentele rechten, maar dat het zou gaan om een “beperkte inbreuk”. Het ministerie van VWS komt zelfs met het bizarre argument dat “de beperking van grondrechten door andere coronamaatregelen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: