Is een zombie-apocalyps de volgende stap in de plandemie? – Transitieweb

is-een-zombie-apocalyps-de-volgende-stap-in-de-plandemie?-–-transitieweb

06-06-21 08:52:00,

De vraag is niet of, maar wanneer en hoe het volgende draconische hoofdstuk van de plandemie zich zal aandienen. In dit speculatieve artikel betoogt de auteur dat wat op het eerste gezicht een absurd scenario lijkt te zijn, dat recht van Netflix of Playstation werd geplukt, toch wel degelijk het onderzoeken waard is in het licht van recente en te verwachten ontwikkelingen.
zombies uit film living deadHet aantal ‘besmettingen’ is volop dalende. In Nederland en ook internationaal worden gezamenlijk de teugels gevierd. Dit is naar alle waarschijnlijkheid slechts een voorspel op de volgende afstraffing: meer gevallen en overlopende ziekenhuizen.

Of een nog onbekend virusscenario waarbij wel steeds de conclusie zal zijn: ‘we zijn te laks geweest’, of ‘nu is het echt serieus’ (nieuwe variant). Het drogverhaal ‘lockdowns verminderen het aantal zieken’ vereist een volgende grote crisis. Een nieuw en spectaculair angstverhaal of onverwachte plottwist zou goed van pas komen in plaats van nog een keer een herhaling van hetzelfde patroon. Immers: vooral het onbekende jaagt angst aan.

Voor ons is dus van belang dat we van tevoren alle mogelijkheden onderzoeken. Dat we, zonder schroom of vrees voor lacherige reacties, een denkoefening durven doen in plaats van in het steeds heter wordend badwater van het officiële verhaal te blijven zitten.

Corona als stralingsziekte

In het epidemiologisch onderzoek van de virusuitbraken wordt de factor ‘plaats’ domweg weggelaten, terwijl die toch uitermate relevant is. Als mensen aan de ene kant van een dorp ziek worden, maar niet aan de andere – en dat beeld zien we met regelmaat – dan is dat een situatie die toch aan het denken zou moeten zetten. Wat bevindt zich aan de ‘zieke’ kant dat ontbreekt aan de ‘niet-zieke’ kant?

En dergelijke situatie ondersteunt de hypothese dat corona een stralingsziekte is die moedwillig wordt veroorzaakt met behulp van het alomtegenwoordige antennepark en misschien ook 5G-satellieten.

Zoals dr. Cowan in het verketterde boek ‘The Contagion Myth’ opmerkt (geparafraseerd): “Als je in een beek dode vissen ziet drijven denk je niet ‘oei, een virusuitbraak’, maar wel: ‘wie heeft hier vergif in de beek geloosd?”

Het is dus mogelijk dat de zendmasten en andere stralingsbronnen weer zullen worden gebruikt om mensen ziek te maken. Maar er zijn zeker ook andere scenario’s denkbaar.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: