World Economic Forum en Klimaatverandering – CommonSenseTV

world-economic-forum-en-klimaatverandering-–-commonsensetv

06-06-21 09:23:00,

Bekijk de agenda van de bijeenkomsten in Davos van de World Economic Forum, waar alle regeringsleiders en bankiers bijeenkomen, en het valt op dat de klimaatcrisis het programma domineert. Waar komt deze obsessie met het klimaat bij het World Economic Forum vandaan?

Om hier antwoord op te kunnen geven moeten we terug naar de oorsprong van het WEF. In het boek The new Globalist is het volgende te vinden:

Er bestond een groep collega-ondernemers die grote voorstanders waren van globalisering. Zij zagen eind jaren zestig de globalisering haperen. Ze besloten dat ze een directe rol moesten spelen bij het bevorderen van globalisering. Anders vreesden ze dat de naoorlogse orde zou wankelen. De nieuwe globalisten werkten aan het promoten van de soevereiniteit van de markten als het fundament van globalisering. David Rockefeller besloot dat de nieuwe globalisten een formeel platform nodig hadden om hun ideeën te promoten, en richtte de Trilaterale Commissie op, en Klaus Schwab richtte het World Economic Forum op. Deze clubs hebben met succes leden van de politieke elite gecoöpteerd en samen hebben ze een machinekamer gevormd voor beleid, partnerschappen en programma’s om de grenzen van marktgestuurde globalisering te verleggen.”

Globalisering was dus hun gemeenschappelijke doel. Een methode van deze groep om de wereld te kunnen verenigen was door een wereldwijde dreiging creëren, die de motivatie voor een wereldregering zou versterken. Deze methode wordt Hegeliaanse dialectiek genoemd. Dat houdt het volgende in: creëer of fingeer een probleem zodat mensen zelf gaan vragen om de oplossing. Van deze strategie zijn vele voorbeelden te vinden waarbij het opmerkelijk is dat de oplossing vaak al klaarligt. Je zag het bij 9-11 waar The Patriot Act al was geschreven voorafgaand aan “de aanslag”. In Nederland vond de implementatie van PCR-testen reeds al in januari 2020 plaats voorafgaand aan de coronacrisis. De wetswijziging “spoedmaatregelen met betrekking tot gentherapie ter bestrijding van COVID-19” was enkele dagen na ingaan van de lockdown al besproken en afgerond.

Het plan van de Rockefellers en de nieuwe globalisten was dus dreiging te creëren om vervolgens wereldwijde maatregelen in te stellen, ten koste van vrijheid en ten bate van de globalisten. De eerste experimenten met een werelddreiging betroffen echter niet Global Warming maar Global Cooling.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: