Europees Parlement dreigt abortus tot “mensenrecht” te verklaren

europees-parlement-dreigt-abortus-tot-“mensenrecht”-te-verklaren

07-06-21 08:57:00,

235.141 Mensen hebben getekend. Help ons om 500.000 handtekeningen te bereiken.

In juni stemt het Europees Parlement over het zogenaamde “Matić-rapport”, waarin onder meer abortus als een “mensenrecht” wordt bestempeld.

Het rapport heeft als officiële titel: “De situatie van seksuele en reproductieve gezondheidszorg en rechten in de EU vanuit het perspectief van de gezondheid van vrouwen”.

Het meest ernstige aspect van het rapport is dat het abortus beschouwt als een “mensenrecht” en dat het pleit voor abortus zonder enige beperking:

Het rapport “roept op tot het wegnemen van belemmeringen” voor de toegang tot abortus, zoals “bedenktijd”, “het weigeren van medische zorg op basis van persoonlijke overtuigingen”, “begeleiding” of “toestemming van derden”.

Daarbij is het abortusbeleid — evenals de gezondheidszorg — van lidstaten iets waar de Europese Unie geen zeggenschap over heeft.

Maar abortus is niet het enige provocatieve onderwerp in dit controversiële rapport. Hier is een samenvatting van de dieptepunten:

  • Het Matić-rapport roept op tot afschaffing van het recht op gewetensbezwaren van medisch personeel. Het doel van het Matić-rapport is om het voor pro-life artsen onmogelijk te maken zich te verzetten tegen het doden van een mens door middel van abortus. Volgens het rapport zou het weigeren van abortus door een arts “opgevat worden als het weigeren van medische zorg”. Dus als een dokter NEE zou zeggen tegen abortus, zou dat het einde van zijn carrière kunnen betekenen.

  • Abortus en anticonceptie voor meisjes “ongeacht hun leeftijd” en zonder toestemming van de ouders.

  • LHBTQ- en gender-indoctrinatie vanaf de basisschool, zonder voorafgaande verwittiging en toestemming van de ouders.

  • Onomkeerbare zogenaamde “geslachtsveranderingsoperaties”, ook voor minderjarigen, die allemaal worden betaald door de publieke gezondheidsstelsels.

  • Inmenging in de exclusieve bevoegdheden van de lidstaten over de definitie en het beheer van hun binnenlandse gezondheidsstelsels of hun beleidsafwegingen met betrekking tot volksgezondheid.

Het Matić-rapport is misschien wel het meest agressieve project dat ooit aan het Europees Parlement is voorgelegd.

Verschillende groepen hebben zich er al tegen verzet, maar anderen scharen zich er enthousiast achter. De enige manier om dit radicale en ideologische rapport te stoppen, is als de Europese Volkspartij (veronderstelde conservatieven en christendemocraten) tegen zou stemmen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: