Lockdowns, voedselprijzen en ongelijkheid – Viruswaarheid

lockdowns,-voedselprijzen-en-ongelijkheid-–-viruswaarheid

09-06-21 02:12:00,

De Verenigde Naties en de Wereldbank waarschuwden al vroeg in 2020 dat er een hongersnood zat aan te komen vanwege de verstoringen in de wereldeconomie door lockdowns. Zo becijferde het Wereld Voedsel Programma dat er eind 2020 ongeveer 96 miljoen extra mensen honger zouden hebben, en vermeldde erbij dat de covid-restricties transport- en gezondheidssystemen verstoorde. Tegelijkertijd voorspelde de liefdadigheidsinstelling Oxfam al in 2020 dat de pandemie wel eens tot veel grotere ongelijkheid kon leiden gezien het massale machtsmisbruik tijdens lockdowns. Hoe staat het mid-2021 met deze zaken?

Wat betreft de hongersnoden ziet het er slecht uit. De internationale organisaties hierboven genoemd denken dat ongeveer 34 miljoen extra mensen in extreme honger zitten

Dit is dan niet alleen zo in de landen waar je dat van zou verwachten, zoals Jemen en Soedan, maar ook in landen als India en Brazilië. Wat hierbij van belang is, zijn de voedselprijzen, de armoede en de economische verstoringen. De voedselprijzen kun je in de grafiek hiernaast zien, geplukt van de Wereld Voedsel Organisatie (FAO). Je kunt zien dat de wereldvoedselprijzen ongeveer 30% zijn gestegen sinds april 2020, en nog sterker voor het voedsel waar de armeren afhankelijk van zijn zoals oliën (vegetable oils), en minder het voedsel voor de rijkeren zoals vlees (meat). Op sommige plekken is die prijsstijging nog veel groter. Zo is voor Soedan gerapporteerd dat voedselprijzen wel 400% hoger zijn omdat daar voedselschaarste met politiek geweld samengaat waardoor aanvoer een groter probleem is.

https://news.un.org/en/story/2020/04/1062192
https://www.wfp.org/emergencies/covid-19-pandemic
https://www.oxfam.org/en/research/inequality-virus
https://www.worldvision.org/hunger-news-stories/africa-hunger-famine-facts
https://www.oxfam.org/en/world-brink-hunger-pandemic-coronavirus-threatens-push-millions-starvation
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

Het is in de economie al lang bekend dat hongersnoden slechts zeer ten dele vanwege te weinig voedsel zijn. Amartya Sen, de Nobelprijswinnaar, beargumenteerde al lang geleden dat het veel meer gaat om het onvermogen van arme mensen om voedsel te kopen of op te halen. Dus armoede, die erger wordt met meer ongelijkheid, doet er ook toe. Daarbovenop is het politieke klimaat cruciaal: op het moment dat er al weinig voedsel is, kan een politieke tegenstander honger als wapen gaan gebruiken. Rivaliserende groepen gaan voedselaanvoer naar elkaar toe saboteren of frustreren. Rijke groepen gaan voedsel opkopen, wat het nog erger maakt. 

Lockdowns verergeren alles: extra armoede,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: