Windenergie op zee en op land – Climategate Klimaat

windenergie-op-zee-en-op-land-–-climategate-klimaat

10-06-21 07:44:00,

Een gastbijdrage van Bas Obladen.

Citaat Rijksoverheid:

“Windparken op zee wekken heel veel schone energie op. Deze energie wordt omgezet naar elektriciteit en naar land gebracht. De windparken dragen bij aan de klimaatdoelstellingen van de Rijksoverheid. Ook draagt wind op zee bij aan de Nederlandse economie.”

Citaat Rijksoverheid:

“De Rijksoverheid wil dat in 2020 14% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt en in 2030 is dat minimaal 27%. In 2050 moet de energievoorziening helemaal geen CO2-meer uitstoten. Windenergie op zee is een belangrijke vorm van duurzame energie om deze doelen te halen.”

Alles dat hierboven staat, is onjuist. Een overheid die zijn burgers zo voorlicht, maakt zich schuldig aan onbehoorlijk bestuur. Vooral de windparken die hun stroom aan datacentra van grote multinationals zoals Google, Apple, Microsoft en Amazon via Crosswind naar Engeland sturen, betalen geen belasting en geen SDE-bijdrage in Nederland. Als er mee bedoeld wordt dat zij een negatieve bijdrage aan onze economie leveren, dan is het correct.

De enige energie die werkelijk zou kunnen bijdragen aan deze doelstellingen is – helaas voor de klimaatbevlogenen – kernenergie. De rest is flauwekul die wordt verspreid door onvolledig geïnformeerde politici. Ze lossen niets op, ze verschuiven het probleem, dat daardoor alleen maar groter wordt.

Sprookjes 

Iedereen is dat hele klimaatgebeuren zat, want het is de grootste onzin. Dat het goed is voor de economie is evenmin juist want dat hele gebeuren gaat het Nederlandse huishouden 312.500 Euro kosten dat kunnen alleen de happy few betalen meer dan 10.000 euro per jaar. Als alle huizen van het gas moeten dan kost dat € 150.000,- per woning (Het stond hier, maar helaas is het filmpje verwijderd – waarschijnlijk paste het niet in het plaatje van de overheid wat die projectontwikkelaar zei.) Er zijn ca. 8 miljoen woningen; dus dit kost alleen al € 1200,- miljard. Daarnaast hebben we ook nog de kosten voor allerlei andere zaken die genoemd staan in het Rapport De Kosten van het Energieakkoord. Hier kost een reductie van 12% van de CO2 ca. € 940,- miljard, de rest, 88%, zal niet veel minder kosten, d.w.z. bijna € 3500,- miljard (2020-2050). De totale kosten voor deze onzin (2020-2050) kosten de huishoudens dus ca.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: