Ignorantie en vooroordelen in de geneeskunde – Frontnieuws

ignorantie-en-vooroordelen-in-de-geneeskunde-–-frontnieuws

11-06-21 09:29:00,

In de loop der jaren heeft het medisch establishment de welverdiende reputatie opgebouwd dat zij goede ontdekkingen (die een dramatisch verschil zouden maken voor de menselijke gezondheid) negeert en nutteloze praktijken (die meer kwaad dan goed doen) voortzet, lang nadat zij die had moeten laten varen. De medische professie, of beter gezegd, “het medisch establishment”, is altijd traag geweest om nieuwe ideeën te aanvaarden en te assimileren – en traag om het voor de hand liggende in te zien, schrijft Dr. Vernon Coleman.

Ik ben al lang van mening dat het grootste probleem van de moderne medische beroepsopleiding is dat zij grotendeels gebaseerd is op uit het hoofd leren en op het uitsluiten van elke originele gedachte. Dit is opzettelijk, omdat het doel van een orthodoxe moderne medische opleiding het handhaven van de status quo is (en het behouden van de positie van de farmaceutische industrie). Vanaf het allereerste begin worden jonge studenten gedwongen om lange lijsten met informatie te leren. Zij leren de namen van de beenderen, de slagaders, de zenuwen en de aders in het lichaam. Zij leren de namen van de spieren en zij leren de histologie van de verschillende organen. Dan leren ze lijsten van klinische tekenen en symptomen. En ze leren lijsten van geneesmiddelen. Op geen enkel moment worden de studenten aangemoedigd om voor zichzelf te denken.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste artsen na hun afstuderen blijven doen wat hen wordt opgedragen. De gemiddelde arts is vreemd genoeg niet in staat om kritisch te denken. Gezien de indoctrinatie die zij hebben ondergaan is het niet verwonderlijk dat artsen alles wat hun door de farmaceutische bedrijven (die het postdoctorale onderwijs min of meer controleren) wordt verteld zonder meer accepteren en dat zij alternatieve geneeswijzen – iets wat in de syllabus van de studenten niet of nauwelijks aan de orde komt – evenzeer zonder meer verwerpen.

Hier is niets nieuws aan.

De grootste denkers – degenen die uiteindelijk het meest hebben bijgedragen aan de geneeskunde en de menselijke gezondheid – zijn altijd door het medisch establishment geminacht of genegeerd (of bij voorkeur beide). Het establishment heeft de waarheid altijd gemanipuleerd om haar eigen politieke, religieuze of commerciële doeleinden te dienen. Eenvoudige waarheden die onwelgevallig zijn, zijn altijd onderdrukt.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: