Hartontstekingen en hartfalen: scheuren in het marmer van de vaccin-tempel – Frontnieuws

hartontstekingen-en-hartfalen:-scheuren-in-het-marmer-van-de-vaccin-tempel-–-frontnieuws

12-06-21 09:56:00, Hoort u ook het gras groeien? De regelgevende instanties in de hele wereld trekken momenteel aan de alarmbel, zijn momenteel bezorgd, houden de vinger aan de pols, hebben iets ongewoons ontdekt, iets dat niet zorgwekkend is, iets dat niet ontsnapt is aan de waakzame ogen van de altijd oplettende beschermers van de menselijke gezondheid, ook al is het aantal gevallen minimaal, is het risico onbestaand, is het gevaar niet aanwezig, en zijn er maar heel weinig in een bepaalde leeftijdsgroep die er überhaupt last van hebben, dus eigenlijk is er niks aan de hand. Dus: vergeet het, schrijft sciencefiles.org.

De zorgen die niet nodig zijn, worden van u weggenomen. Laten we het toch maar zeggen:

Het aantal gevallen van myocarditis en pericarditis  na vaccinatie met een van beide mRNA-vaccins neemt toe.

Niets om u zorgen over te maken. Niets dat echt de moeite van het vermelden waard is, iets dat uitsluitend aantoont hoe nauw en gedetailleerd zij op uw gezondheid letten.

Een paar voorbeelden: het gisteren door het Paul Ehrlich Instituut gepubliceerde veiligheidsrapport bevat de volgende regels:

“In de afgelopen weken heeft het Paul Ehrlich Instituut steeds meer meldingen ontvangen van vermoedelijke myocarditis of pericarditis in temporale samenhang met de toediening van COVID-19 mRNA-vaccins, met name bij adolescenten en jongvolwassenen. De gemelde gevallen kwamen voornamelijk voor bij mannelijke adolescenten en jonge volwassenen van 16 jaar en ouder, in overeenstemming met andere internationale gegevens. Wanneer het verloop van de ziekte naar behoren was gedocumenteerd, reageerden patiënten die zich voor medische verzorging meldden meestal goed op medicatie en rust en vertoonden zij een snelle verbetering van de symptomen. De eerste symptomen van de ziekte verschenen gewoonlijk binnen enkele dagen na de mRNA-COVID-19 vaccinatie.

In verscheidene gevallen is de klinische informatie over de diagnose, de differentiële diagnose, het verloop van de ziekte, bijkomende ziekten en bijkomende medicatie momenteel onvolledig. Het Paul Ehrlich Instituut werkt aan meer informatie. Voor een volledige evaluatie van de meldingen is het van belang andere mogelijke oorzaken van myocarditis en pericarditis  uit te sluiten, met name infectieuze (waaronder infectie met SARS-CoV-2) of reumatische oorzaken moeten worden opgehelderd.

Myocarditis en pericarditis moeten worden beschouwd als een differentiële diagnose bij adolescenten of jonge volwassenen met acute pijn op de borst, kortademigheid of hartkloppingen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: