“Met het coronabeleid overtreedt de regering op essentiële punten de wet”

“met-het-coronabeleid-overtreedt-de-regering-op-essentiele-punten-de-wet”

13-06-21 08:51:00,

Vanmiddag zag ik de live beelden van de verklaring die medisch socioloog Tjerk de Haan aflegde ten overstaan van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020. In een ruim twee uur durend betoog toonde hij op een reeks punten aan dat de regering de wet overtreedt.

Ik noem drie kernpunten uit zijn uiteenzetting:

* In de wet staat omschreven wanneer van een pandemie sprake is. Aan die criteria was begin vorig jaar in de verste verte niet voldaan. Desondanks werd een pandemie uitgeroepen. Daarmee werd de wet overtreden.

* Om vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen te kunnen nemen, moest ‘covid-19’ als een Categorie A dreiging in de wet worden opgenomen. In een ministeriële brief aan de Kamer werd de dreiging ook als zodanig ‘aangemerkt’, maar dat was onvoldoende als juridische grondslag, aldus de Haan.

Voor wat in juridische termen de ‘incorporatie’ wordt genoemd van deze A-status (dat is de opname in de wet) was toestemming nodig van zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Deze toestemming ontbreekt tot op de dag van vandaag.
Volgens de Haan hebben beide Kamers, op één wakker kamerlid na, hier zitten slapen.

* Ook het weghalen van het coronabeleid uit de portefeuille van de minister van Medische Zorg en de overdracht ervan naar de minister van WVS (Hugo de Jonge) mist het benodigde juridische fundament. Dit had met een besluit van het voltallige Kabinet moeten gebeuren en niet via een onderling overleg tussen enkele bewindslieden.
Volgens de Haan is dit coronadossier door De Jonge gekaapt.

En zo noemde hij nog meer voorbeelden van overtredingen van de wet en belangenverstrengeling (OMT).

Zie onderaan dit artikel de video met het integrale verhoor.

Ter verantwoording

De vraag is wat het effect van deze verklaring zal zijn.
Hij kan door de betrokken bewindsleden en ambtanaren geridiculiseerd worden, gebagatelliseerd of doodgezwegen. Maar hij ligt onderwijl vast. En als de tijd verstrijkt ligt hij dat nog steeds.

Er komt onvermijdelijk een moment waarop de uitvoerders van deze machtsgreep ter verantwoording geroepen zullen worden. Deze reeks wetsovertredingen kan dan deel uitmaken van de tenlastelegging.

Het is heel goed dat Buitenparlementaire Onderzoeksommissie 2020 dit vastleggingswerk doet. Op den duur kan niemand er dan nog omheen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: