Waarom een Yalta II?, door Thierry Meyssan

waarom-een-yalta-ii?,-door-thierry-meyssan

15-06-21 08:43:00,

De Verenigde Staten zijn niet de hypermacht die ze droomden te zijn. Ze hebben een verschrikkelijke militaire nederlaag geleden in Syrië met honderd geallieerde staten. Ook al blijven dezen zichzelf voor de gek houden, de tijd van de afrekening is gekomen. Om te overleven, heeft Washington geen andere keuze dan een verbintenis te sluiten met een van zijn vijanden. Rusland of China, dat is de vraag.

PNG - 225.1 kB Tijdens een voorbereidende vergadering van de G7 op 3 mei 2021 hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Antony Blinken en Dominic Raab, laten horen dat het Westen zowel Rusland als China zou bestrijden. Maar een heel ander scenario zou uitgevoerd moeten worden.

We kunnen in een maatschappij niet zonder regels leven. Als de regels onrechtvaardig zijn, komen we in opstand en veranderen we ze. Dit is onvermijdelijk want wat op een bepaald moment goed leek, hoeft dat niet te blijven. Hoe dan ook, we hebben orde nodig, anders wordt iedereen de vijand van elkaar. Wat voor mensen geldt, geldt ook voor volkeren.

In 1945 werd op de Conferentie van Jalta de basis gelegd voor de verdeling van de wereld in de invloedssferen van de drie grote overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog: de VS, het Verenigd Koninkrijk en vooral de Sovjet-Unie. Tijdens de Koude Oorlog beledigden beide partijen elkaar in het openbaar, maar onder de tafel konden ze altijd met elkaar opschieten. Historisch onderzoek heeft uitgewezen dat, hoewel de overeenkomst op elk moment in een confrontatie had kunnen ontaarden, de beschimpingen eerder bedoeld waren om elkaar beter te leren kennen, dan om de tegenstander/partner te kwetsen. Dit systeem is nooit aangevochten. Het duurde tot het verdwijnen van de USSR in 1991.

Sindsdien heeft de Verenigde Staten beweerd de enige hypermacht te zijn die in staat is de wereld te organiseren. Ze zijn er echter niet in geslaagd. China en Rusland – de erfgenaam van de USSR – hebben bij vele gelegenheden geprobeerd de speelkaarten te herschikken. Ook zij zijn er niet in geslaagd, maar zij zijn niet gestopt met vooruitgang boeken. Het Verenigd Koninkrijk, dat tijdens de Koude Oorlog tot de Europese Unie was toegetreden, verliet deze om opnieuw aan de wedloop deel te nemen (“Global Britain“). Er zijn dus niet langer drie, maar vier machten die de wereld willen verdelen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: