Dogma, kritiek en academische vrijheid

dogma,-kritiek-en-academische-vrijheid

17-06-21 08:31:00,

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

De druk op wetenschappers, bijvoorbeeld op sociale media, kan hoog oplopen als hun resultaten een deel van het publiek niet bevallen. Hoe kunnen wetenschappers onder dergelijke druk en intimidatie hun vrijheid bewaren en zichzelf niet censureren?

Met deze woorden kondigt het KNAW een webinar aan voor 24 juni met als titel:

INTIMIDATIE VAN WETENSCHAPPERS: WIE BESCHERMT ACADEMISCHE VRIJHEID?

Dit lezende, vraag ik mij af of hier niet 2 niet onbelangrijke aspecten ontbreken. Ik doel op beknotting van academische vrijheid door de academische wereld zelf. Het betreft wetenschappers wier bevindingen niet stroken met de heersende wetenschappelijke opvattingen. Recente voorbeelden zijn Peter Ridd over zijn bevindingen over het Great Barrier Reef, en Susan Crockford over de juist goed gedijende ijsberen. Beiden hebben negatieve repercussies ondervonden vanuit hun eigen academische omgeving. En zij niet alleen. Er zijn meer collega-wetenschappers die vanuit hun eigen academische omgeving intimidatie ondervonden alsmede uitsluiting en beknotting van hun academische vrijheid. Vele actieve wetenschappers passen zelfcensuur toe uit vrees voor maatregelen.

Dit brengt mij op het volgende punt, dat van woke, een onfrisse hype die de onderlinge persoonlijke en maatschappelijke verhoudingen danig verziekt. Dit tonen ook de ontwikkelingen binnen academische kringen wel aan. De roep om woke daar is niet zonder bedreiging voor de academische vrijheid. Immers, de norm is niet langer de wetenschappelijke waarde, maar de vluchtige momentane maatschappelijk en politiek geaccepteerde waarde. Dit berust per definitie op willekeur. In feite is sprake van een cancel– cultuur, kaltstellen, excommunicatie. De vraag is in hoeverre de academische wereld zich inlaat met dan wel distantieert van onfrisse woke-praktijken als bijvoorbeeld die waarvan Paul Cliteur hoogleraar rechtsfilosofie aan de Leidse Universiteit het slachtoffer werd:

Paul Cliteur, zo stellen critici, zou niet genoeg afstand hebben genomen van de antisemitische uitspraken van Baudet en de jongerenafdeling van de FvD.

Bron.

Of deze praktijk om iemand het spreken te beletten:

Gelukkig mocht Susan Crockford in Nederland op diverse plaatsen nog wél vertellen dat het goed gaat met de ijsbeer. Ze zou ook in München spreken maar dat werd belet door de ‘Anti-Capitalist Climate Society’ […] Ook in Nederland waren er pogingen om de Canadese zoöloog monddood te maken.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: