Ernstige neurologische aandoeningen zoals Alzheimer veroorzaakt door mRNA-vaccins – DissidentNL

ernstige-neurologische-aandoeningen-zoals-alzheimer-veroorzaakt-door-mrna-vaccins-–-dissidentnl

17-06-21 10:16:00,

De nieuwe gentechnologische preparaten als vaccins veroorzaken een hele bundel ongekende neveneffecten. Tot dusver is bijzondere aandacht besteed aan trombose en, in verband met de voorgenomen vaccinatie van kinderen, aan het risico van hartspierontsteking. Neurologische en neurodegeneratieve ziekten blijken echter ook zeer vaak voor te komen en verantwoordelijk te zijn voor ernstige schade op lange termijn.

Uit een schokkend nieuw rapport over de COVID-19 vaccins blijkt dat het coronavirusvaccin van Pfizer gezondheidseffecten op lange termijn kan hebben die voorheen niet bekend waren, waaronder “ALS, de ziekte van Alzheimer en andere neurologische degeneratieve ziekten”, meldt TKP.

De huidige op RNA gebaseerde SARSCoV-2-vaccins zijn in de VS goedgekeurd bij noodverordening zonder uitgebreide veiligheidstests op lange termijn,” aldus het rapport.

In dit artikel werd het Pfizer COVID-19 vaccin geëvalueerd op het potentieel om prion-ziekte te veroorzaken bij ontvangers van het vaccin.” Op prionen gebaseerde ziekten zijn een vorm van neurodegeneratieve ziekten, wat betekent dat het vaccin van Pfizer mogelijk schade op lange termijn en negatieve gezondheidseffecten voor de hersenen kan veroorzaken.

Dit is vooral verontrustend omdat het Pfizer-vaccin een mRNA-vaccin is, een ongetest type vaccin dat nieuwe eiwitten vormt en daadwerkelijk in het menselijk genoom kan integreren, aldus een rapport van de National Library of Medicine. Met andere woorden, degeneratieve hersenziekten kunnen zich op elk moment in het leven voordoen nadat het vaccin is toegediend.

De RNA-sequentie van het vaccin en de spike-eiwit-doelwitinteractie werden geanalyseerd op het potentieel om de intracellulaire RNA-bindende proteïnen TAR DNA-bindend proteïne (TDP-43) en fused in sarcoma (FUS) om te zetten in hun pathologische prionconformatie,” verklaart het rapport. TDP-43 is een eiwit waarvan bekend is dat het dementie, ALS en zelfs de ziekte van Alzheimer kan veroorzaken, volgens Alzpedia. Evenzo is van het FUS-eiwit bekend dat het ALS en tremor veroorzaakt, volgens de Human Genome Database.

Het experiment dat voor het rapport werd uitgevoerd, was bedoeld om na te gaan of deze twee schadelijke eiwitten zich al dan niet in ons DNA inbedden, zoals van een mRNA-vaccin zou worden verwacht. In het rapport wordt vastgesteld dat “het RNA van het vaccin specifieke sequenties bevat die TDP-43 en FUS kunnen doen opvouwen tot hun pathologische prionbevestigingen,” wat betekent dat beide eiwitten het potentieel hebben om zich in ons DNA in te nestelen en schadelijke neurologische ziekten te veroorzaken.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: