Doen alsof je naar burgers luistert en vervolgens het tegenovergestelde doen!

doen-alsof-je-naar-burgers-luistert-en-vervolgens-het-tegenovergestelde-doen!

22-06-21 09:40:00,

Het dossier over de uitrol van 5G wordt gekenmerkt door een totale kloof tussen burgers en politieke besluitvormers. Niet alleen 5G maar ook de vorige netwerken. Besluitvormers die zogenaamd luisteren, meeleven en vol begrip zijn. Ontmoetingen die uitlopen en vervolgafspraken die gemaakt worden om samen tot een oplossing te komen. Dan uit het niets plots toch kiezen, zonder overleg, voor de andere kant, de kant van de Telekom. Het lijkt er erg veel op of de overheid warempel geen keus heeft. Of ze dansen naar de pijpen van de Telecom. Niet beseffen dat ze zo de werelden Nederland in de vernieling helpen op den duur…..

Positief gesprek met Staatssecretaris Mona Keijzer
Op 10 juni 2020 hebben de stralingsbewuste organisaties Stichting EHS (Elektrohypersensitiviteit), CPLD (Chronische Polymorfe Licht Dermatose) vereniging en StralingsBewust.info een, zo het zich liet aanzien, constructief gesprek gehad met staatssecretaris Mona Keizer over de mogelijke gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling (EMV) en de positie van elektrogevoelige mensen. De uitnodiging vond plaats op uitnodiging van de staatsecretaris zelf. De uitrol van 5G is al vergevorderd en 6G staat op het programma van de Telecomproviders.

Oprechte belangstelling
Tot onze verbazing merkten wij (o.a. vanwege haar overigens écht geïnteresseerde vragen) dat de staatssecretaris blijkbaar niet of nauwelijks op de hoogte was gebracht van de feitelijke inhoud van o.a. onze talrijke brieven, verzoeken, (video-)oproepen en internetconsultatie-reacties (zijn al mijn  brieven en mailtjes naar kabinet Rutte1 en Rutte 2 dan inderdaad in de prullenbak beland?). De staatssecretaris gaf direct aan dat ze beter wilde weten wat EHS nu eigenlijk inhoudt en wat mensen daarvan ervaren. Wij hebben dit uitvoerig kunnen toelichten én besproken over:
-de wetenschap met betrekking tot de ICNIRP blootstellingslimieten;
-het voorzorgsbeginsel en de adviezen van de Gezondheidsraad die haaks opelkaar staan;
-de gezondheidsklachten van mensen met EHS. De beginnende klachten en de mensen die nergens meer naar toe kunnen;
-dat een stralingsarm gebied van Nederland  wenselijk is voor elektrogevoelige mensen.

Teleurstellende reactie
Tot onze grote verbazing ontvingen we op 14 oktober 2020 een zeer teleurstellende reactie van de staatssecretaris, uit het niets. Mona Keijzer noemt in haar brief geen enkele concrete actie en verwijst stralingsgevoeligen slechts door naar SOLK-klinieken. Zij stelt dat er geen bewijs is voor negatieve gezondheidseffecten.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: