Het strafbare, manipulatieve AMBTSMISDRIJF van Hugo..!!

het-strafbare,-manipulatieve-ambtsmisdrijf-van-hugo.!!

22-06-21 04:30:00, Artikel 20 van de Wet Publieke Gezondheid schrijft voor,
dat in een spoedsituatie alsnog binnen acht weken (!!)
een wetsvoorstel moet worden ingediend,
zodat de Tweede én de Eerste Kamer,
zich zo spoedig mogelijk
kunnen buigen over de vraag
of corona daadwerkelijk een ziekte is
die in groep A thuishoort..!! x Het strafbare, manipulatieve en.. BEWUSTE AMBTSMISDRIJF van Hugo..!!

2021 © BLCKBX.nl | deze versie WantToKnow.nl/be

x

De vraag is simpel: ‘Is COVID wel ’n categorie A-infectieziekte met een IFR van 0,15%’..?? (HIER) Een heel fundamentele vraag, want de maatregelen die De Jonge heeft afgekondigd, dienen gebaseerd te zijn op Covid als een A-status ziekte, omdat daarop de ingrijpende en ontwrichtende maatregelen zjin gebaseerd. Zij deze proportioneel en gerechtvaardigd? Het blijkt dat meneer de minister van VWS, Hugo de Jonge het niet kan onderbouwen, maar roept dat dit wetsontwerp nog ‘in behandeling’ is..!! EN.. Waarom is de A-status nog nooit bekrachtigd door onze volksvertegenwoordigers?

Momenteel staat Covid-19 niet opgenomen in de Wet Publieke Gezondheid en daarmee ontloopt de minister, en eigenlijk het hele kabinet, de confronterende realiteit van de feiten. Een belangrijk feit is dan…hoeveel geïnfecteerden sterven nou werkelijk aan de ziekte. En we weten inmiddels dat de IFR in een Standford University meta-analyse (over ca. 2 miljard positief geteste personen wereldwijd!!), is bijgesteld tot 0.15 (HIER).

En eerder bevestigde de WHO ook al dat de IFR was bijgesteld tot 0,23  (HIER). Een getal dat uiteraard per leeftijd en per land verschilt want het is een gemiddelde maar toch…de IFR was in den beginnen 3 % en nu dus 0.15, wat, 20 x lager en minder dodelijk dan gedacht. Daarmee staat de A-status ter discussie.

Het is dus DE vraag die iedereen zo spoedig mogelijk beantwoord zou moeten willen zien is… ‘Hoort Covid-19 in de categorie A of niet?’ Want als dat niet zo is, zijn alle corona maatregelen per direct van de baan. Kersvers Tweede Kamerlid en staatsrechtdeskundige Gideon van Meijeren (33) maakte dit belangrijke punt aanhangig in de kamer en hij is van plan om als een terriër te blijven hangen in dit dossier en niet los te laten. Fabio Pasquino praat met hem over dit verhaal ende merkwaardige gang van zaken in ONZE Tweede Kamer.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: