Het levenloze lichaam van Jürgen Conings is gevonden – zijn antivaxxers gevaarlijk?

het-levenloze-lichaam-van-jurgen-conings-is-gevonden-–-zijn-antivaxxers-gevaarlijk?

25-06-21 07:59:00,

Het verhaal over Jürgen Conings rammelt al vanaf het begin aan alle kanten. Een Belgische militair zou Marc van Ranst, de Belgische Jaap van Dissel hebben bedreigd, en daarna op de vlucht zijn geslagen. Hij was een ‘antivaxxer’. Binnen de kortste keren was dit wereldnieuws, en werd er door het Belgische, en zelfs Duitse en Nederlandse leger gezocht naar de militair. De verdwijning van Jurgen is aanleiding geworden voor een wekenlange media campagne waarin het zaadje werd geplant dat een antivaxxer een extreem rechtse terrorist is. In een eerder artikel hebben we u al geïnformeerd over de “verdwijning” van Conings, en later in dit artikel gaan we in op de bizarre manier waarop zijn lichaam is gevonden, maar eerst het volgende:

Het RIVM maakt bekend…

 
Op 22-06-21 maakt het RIVM in een persbericht bekend dat een “direct verbod op antidemocratische organisaties mogelijk is”.
 

“De Nederlandse democratische rechtsorde is geen vanzelfsprekendheid. Het kabinet werkt daarom voortdurend aan het weerbaar maken van onze samenleving tegen radicale antidemocratische krachten als extremistische organisaties en criminele bendes. Vandaag is daar weer een belangrijk instrument aan toegevoegd; de Eerste Kamer stemde in met het wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming dat rechters meer mogelijkheden geeft om antidemocratische en ondermijnende organisaties snel te verbieden en ontbinden.” -RIVM1

Met dit verbod kan de rechter “organisaties die in strijd komen met onze openbare orde sneller en effectiever verbieden”.1
 

“Het verbodenverklaren van een antidemocratische of ondermijnende organisatie wordt ook effectiever. De rechter kan al tijdens de procedure bevelen activiteiten van een organisatie stop te zetten. Leden die zo’n verbod negeren, zijn strafbaar. De rechter kan voortaan de middelen van de organisatie toebedelen aan de staat, waardoor dit geld niet kan worden gebruikt om de activiteiten in een andere organisatie voort te zetten. En de straf op voortzetting van de organisatie is verdubbeld. Wie na een definitief verbod toch nog doorgaat, krijgt een gevangenisstraf van twee jaar. Dat was één jaar.
 
De drijvende krachten achter extremistische en criminele organisaties worden stevig aangepakt. Voorheen lag de nadruk alleen op organisaties zelf. Nu krijgen leidinggevenden van verboden organisaties in principe een bestuursverbod van drie jaar of meer. Dit voorkomt dat zij ongehinderd door kunnen gaan met hun antidemocratische of ondermijnende activiteiten in een andere organisatie.”
– RIVM1

 
De vraag is natuurlijk wel wat wordt verstaan onder een “extremistische” organisatie.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: