Actie-oproep van het Democratisch Energie Initiatief tegen de RES

actie-oproep-van-het-democratisch-energie-initiatief-tegen-de-res

27-06-21 07:11:00,

Nu ook de RES-besluiten aanpakken in elke gemeente‼️

Een gastbijdrage van Nico Broekema (Voorzitter Democratisch Energie Initiatief, DEI)

Wat is de RES?

De RES is een landelijk uitgedacht besluitvormingsconcept waarmee de landelijke overheid (vooral de ministeries van EZK en BZK) de van bovenaf gedirigeerde besluitvorming in de energietransitie van democratische legitimiteit proberen te voorzien. De RES heeft geen wettelijke basis. De gemeenteraad hoeft er juridisch op grond van de autonome positie van de gemeente niet aan mee te doen. Hoogleraar staatsrecht Elzinga en andere juristen schreven hier al 2 jaar geleden over.

Inmiddels hebben de meeste gemeenteraden zich laten verleiden tot besluitvorming in het kader van de RES. Een beduidende minderheid heeft de RES afgekeurd. Soms geheel (Veendam bijvoorbeeld), soms gedeeltelijk (door bijvoorbeeld windparkplannen on hold te zetten). Politieke machtsvorming lokaal kan ervoor zorgen dat de RES met de daarin vervatte windparken geen stand zal houden.

Het blijft zaak om vertrouwen te houden in de beginselen en werking van onze democratische rechtsstaat. Bovendien zijn er volgend jaar raadsverkiezingen. Dus alle kans om democratische besluitvorming over energiebeleid tot inzet hiervan te maken.

Het is zaak onze inspanningen en vertrouwen gericht te houden op een democratische uitkomst. Ook de motie van SP-kamerlid Renske Leyten over de gezondheidsschade van windturbines, die de Tweede Kamer aannam, is weer een stapje in de goede richting. Het duurt lang, maar de uitkomst is onafwendbaar ten gunste van recht en rechtvaardigheid.

Er wordt de komende tijd veel verwacht van de advocaten die bezig zijn in rechtszaken om de onafhankelijke rechters te overtuigen dat Nederland de EU richtlijnen en het Verdrag van Aarhus dient uit te voeren.

In het Noorden (en overig Nederland) is veel vraag wanneer advocaat Peter de Lange zijn op ontvankelijkheid gestrand kort geding vorig jaar (op 8/10/2020) namens Platform Storm en DEI over gaat doen. Jan Nieboer van Platform Storm en ik zullen daar binnenkort meer over mededelen.

Nu over de RES
Ten aanzien van de RES geldt hetzelfde als voor een afzonderlijk wind- of zonnepark-plan.

De RES is een programma in de zin van het Verdrag van Aarhus. Dat verdrag gaat over volwaardige burgerzeggenschap bij plannen. Dat verdrag heeft Nederland geratificeerd. Het verdrag van Aarhus is daarenboven ook verwerkt in een EU richtlijn.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: