COVID-19 vaccins: We willen eerlijke voorlichting in plaats van propaganda – Frontnieuws

covid-19-vaccins:-we-willen-eerlijke-voorlichting-in-plaats-van-propaganda-–-frontnieuws

02-07-21 07:50:00,

Wetenschappers en artsen bekritiseren herhaaldelijk het gebrek aan voorlichting over de COVID-19 vaccins. In plaats van voorlichting te geven over mogelijke gevaren en bijwerkingen, worden alleen reclame en propaganda gebruikt om zoveel mogelijk burgers zover te krijgen dat zij de prik nemen, schrijft wochenblick.at.

Daarbij hebben de vaccins – waarvoor slechts een voorlopige goedkeuring is verleend – herhaaldelijk bijwerkingen vertoond, waarvan sommige ernstig en sommige dodelijk zijn. Vooral ook de nu beginnende inentingscampagnes voor kinderen en jongeren worden door veel deskundigen met grote bezorgdheid bekeken.

Daarbij hebben de vaccins – waarvoor slechts een voorlopige goedkeuring is verleend – herhaaldelijk bijwerkingen vertoond, waarvan sommige ernstig en sommige dodelijk zijn. Vooral ook de nu beginnende inentingscampagnes voor kinderen en jongeren worden door veel deskundigen met grote bezorgdheid bekeken. Zo ook onlangs de kritische artsen van het initiatief voor empirisch onderbouwde Corona-informatie (ICI), dat in Wenen met een persconferentie naar het publiek ging. Zij waarschuwden tegen algemene vaccinaties voor kinderen zonder een echte risico-batenanalyse. Want vooral kinderen hebben nauwelijks een ernstige ziekteverloop bij Corona, terwijl daarentegen de ontoereikende en tot dusverre gebrekkige studies over de verdraagzaamheid van de vaccins voor kinderen en jongeren laten veronderstellen dat er ernstige bijwerkingen zullen optreden. De advocate Andrea Steindl, die aanwezig was op de persconferentie en zich ook bezighoudt met de claims in verband met de COVID-19 vaccinatie, had ook kritiek op het feit dat geen van de getroffenen was ingelicht over de risico-batenverhouding van de nieuwe vaccins. Momenteel gaat zij er ook van uit dat het uiteindelijk de artsen zullen zijn die aansprakelijk zullen zijn voor de schade.

Maar ook veel volwassenen zijn slecht voorgelicht en geïnformeerd over de “nieuwe” vaccins die hun worden toegediend en de mogelijke complicaties. Op internet circuleert echter sinds korte tijd een brief die afkomstig zou zijn van een arts in Franstalig Zwitserland en die zij aan haar vaccinatiepatiënten ter ondertekening zou voorleggen alvorens de naald toe te dienen. Deze brief is een uitvoerige compilatie van mogelijke gevaren en presenteert openlijk en deels ook meedogenloos de feiten en vormt daarmee een tegenwicht tegen deze eenzijdige vaccinatiecampagne, waarin mogelijke calamiteiten zoveel mogelijk worden verzwegen en gebagatelliseerd.

Hier is de brief in vertaling:

Uw geïnformeerde toestemming voordat u het COVID-19 RNA-vaccin krijgt.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: