Kabinet koos bewust voor catastrofaal beleid – Immense schade economie en welzijn, geen winst volksgezondheid

kabinet-koos-bewust-voor-catastrofaal-beleid-–-immense-schade-economie-en-welzijn,-geen-winst-volksgezondheid

02-07-21 09:25:00,

Op vrijdag 25 juni dropten Jeroen Pols en Willen Engel een bom in het wekelijkse acht uur journaal van Viruswaarheid. Er is eindelijk gehoor gegeven aan een WOB-verzoek dat door de Volkskrant is gedaan op 26 maart 2020 aan de overheid. Het ging om de stukken die ten grondslag lagen aan het corona-beleid. Uit het antwoord op het WOB-verzoek blijkt dat het kabinet bewust heeft gekozen voor een catastrofaal beleid.

Vanaf maart vorig jaar was bekend dat het beleid immense schade voor economie en welzijn van de Nederlandse bevolking zou opleveren, en dat er geen winst zou zijn voor de Volksgezondheid.

Viruswaarheid heeft in het weekoverzicht van 25 juni de stukken behandeld. En u kunt de zoom van 25 juni onder deze link bekijken.

 

Kabinet koos bewust voor catastrofaal beleid – Immense schade economie en welzijn, geen winst volksgezondheid

door Mr. Jeroen Pols
 
Ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarschuwden het kabinet in maart vorig jaar voor de catastrofale gevolgen van de ‘intelligente lockdown’.

Een analyse van de maatschappelijke kosten en baten eind maart concludeerde dat de indirecte schade aan de Nederlandse volksgezondheid zo zwaar was dat deze de directe gezondheidsschade van COVID-19 overschaduwde.

Het kabinet verzweeg deze afwegingen tegenover het publiek.

De kosten zijn zo buitenproportioneel hoog dat een afweging tussen economie en gezondheid overbodig is’, aldus het advies.

Het ministerie voorzag als direct gevolg van de maatregelen een toename van de staatsschuld van 150 miljard en een krimp van het bruto binnenlands product van 40 miljard euro.

Daarnaast verwachtte de analyse tientallen miljarden schade als gevolg van de uitgestelde reguliere gezondheidszorg en psychosociale kosten door een toename van eenzaamheid, angst- en stemmingsstoornissen en zelfmoorden. Het rapport adviseert om de capaciteit van de gezondheidszorg op te schalen en de economie open te houden.

Het kabinet koos desondanks voor een voortzetting van haar beleid.

Zwakke gezondheid

Uit het afgelopen week op basis van een WOB-verzoek van onder meer de Volkskrant vrijgegeven rapport volgt dat een gedeeltelijke voortduring van de maatregelen gedurende een jaar slechts een beperkte gezondheidswinst oplevert.

De maatregelen zouden bij een volgens de ambtenaren waarschijnlijk veel te optimistische inschatting 25 duizend sterfgevallen voorkomen van patiënten met een zwakke gezondheid en een gemiddelde leeftijd van 82 jaar.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: