Klap in het gezicht voor politici: WHO raadt massaal testen van asymptomatische mensen af – Frontnieuws

klap-in-het-gezicht-voor-politici:-who-raadt-massaal-testen-van-asymptomatische-mensen-af-–-frontnieuws

03-07-21 10:33:00, In haar nu bijgewerkte richtsnoeren voor de COVID-19 teststrategie raadt de WHO voorlopig massale coronatests af, inclusief zelftests, bij mensen zonder symptomen. Dit komt omdat er geen bewijs is voor de doeltreffendheid of de kosteneffectiviteit, aldus het rapport. Het is onwaarschijnlijk dat mensen zonder symptomen bijdragen tot de verspreiding van het virus. In plaats daarvan moeten mensen met symptomen worden getest, ongeacht hun vaccinatiestatus. Voor de exacte diagnose van COVID-19 beveelt de organisatie nu antigeentests aan in plaats van PCR-tests, bericht theepochtimes.com.

Verspilling van geld en middelen

Tests moeten daar plaatsvinden waar zij het meest effectief zijn voor de volksgezondheid. Tests moeten in de eerste plaats worden uitgevoerd bij mensen die op grond van de symptomen verdacht worden van COVID-19, ongeacht hun vaccinatiestatus of ziektegeschiedenis.

Landen die nog steeds massaal willen testen, moeten bewijzen dat zij over de nodige infrastructuur beschikken om doeltreffend op alle positieve resultaten te reageren en dat er geen nadelen verbonden zijn aan het testen van verdachte gevallen, die de hoogste prioriteit hebben, aldus de WHO.

In gebieden waar het virus veel voorkomt, moet volgens de WHO iedereen die in contact is geweest met een waarschijnlijk of bevestigd geval nog 14 dagen in quarantaine worden gehouden, ongeacht of het om een asymptomatisch geval gaat dat als “niet positief” is bevestigd.

Beproefd en getest in SARS en MERS

De huidige WHO-richtsnoeren zijn in overeenstemming met de richtsnoeren die vóór de pandemie bestonden voor de behandeling en diagnose van de virale ademhalingsziekten SARS (2003) en MERS (2012). Ook toen was de regel het testen te richten op symptomatische gevallen om overdracht van de ziekte te stoppen. Uit de gegevens blijkt nu namelijk – in tegenstelling tot eerdere “studies” – dat de asymptomatische verspreiding van het coronavirus gering is en dat patiënten zonder symptomen het virus nauwelijks overdragen.

PCR-test resultaten geen maatstaf

In haar richtsnoeren van januari 2021 heeft de WHO de laboratoria en de gebruikers van in-vitro diagnostica reeds gewaarschuwd om voor de diagnose niet alleen op PCR-tests te vertrouwen. Er moet ook rekening worden gehouden met de medische beoordeling en epidemiologische risicofactoren. De PCR-test kan geen betrouwbaar onderscheid maken tussen een levend infectieus virus en een geïnactiveerd, niet-infectieus virusfragment.

Personen die positief testen, met of zonder COVID-19 symptomen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: