De grote propagandatrucs van vandaag de dag: valse context en “doen alsof” – Frontnieuws

de-grote-propagandatrucs-van-vandaag-de-dag:-valse-context-en-“doen-alsof”-–-frontnieuws

04-07-21 06:16:00,

De Covid-terreur en de drang om iedere burger experimenteel te laten injecteren met biochemische agentia met nog onbekende gevolgen op middellange en lange termijn berust op het creëren van de beangstigende indruk dat we te maken hebben met een uitbraak van een massaal dodelijk virus, schrijft Anonymous.

De roekeloze en onverantwoordelijke haast om te vaccineren, de gerichtheid op kinderen, de niet aflatende druk op de burgerij om zich te schikken, het achterwege laten van de gebruikelijke, op gezond verstand gebaseerde gezondheids- en veiligheidsprotocollen, het negeren van het enorme en groeiende aantal bijwerkingen, enzovoort, enzovoort, is ALLEEN logisch als we te maken hebben met een dodelijk virus als bijvoorbeeld EBOLA.

Maar in de context van waar we nu ECHT mee te maken hebben, slaan ze niet alleen nergens op, ze zijn volslagen krankzinnig.

De daadwerkelijke context is een virus waarvan het bestaan in al die tijd nog niet echt is bewezen, maar het volstaat te zeggen dat IETS een minderheid van de mensen ziek maakt, een kleinere minderheid zeer ziek en een nog kleinere minderheid dood.

Het is een ziekte die vrijwel geen bedreiging vormt voor kinderen, of wie dan ook, tenzij zij een reeds bestaande aandoening hebben die hun immuunsysteem lam legt of hen zo fragiel maakt dat zij eraan kunnen bezwijken. Het is een ziekte waarvan de gemiddelde leeftijd van overlijden in het VK ongeveer 82 jaar is, een jaar OUDER dan de gemiddelde leeftijd van overlijden door alle oorzaken. Het is bovendien een ziekte die zeer goed te behandelen is, waarvoor verschillende succesvolle en veilige geneesmiddelen bestaan en als de regering die niet had achtergehouden, zou het aantal sterfgevallen door COVID-19 veel lager zijn geweest.

Dus het zorgvuldig niet noemen of het feitelijk achterhouden van de remedies zorgt voor veel doden in dit scenario en helpt het “dodelijk dodelijk virus” narratief te creëren.

In elke noodsituatie hebben we twee dingen die samen een geheel vormen.

We hebben (a) de noodsituatie en (b) de stappen die worden ondernomen om deze aan te pakken. Waar het een is, verwachten we het ander. Wanneer er een noodsituatie aan de gang is, verwachten wij dat er maatregelen worden genomen om deze aan te pakken. Omgekeerd, wanneer maatregelen worden genomen om een noodsituatie het hoofd te bieden,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: