Straling van alle draadloos gebruik is wél gevaarlijk en onverantwoord!

straling-van-alle-draadloos-gebruik-is-wel-gevaarlijk-en-onverantwoord!

04-07-21 06:44:00,

                                                                                                                                   Het elektromagnetisch spectrum

Straling is elektromagnetische energie
Alle soorten straling, van zonnestraling, onweer, aardstraling tot aan straling van zendmasten en mobiele telefoons, behoren tot het elektromagnetische spectrum. Van natuurlijke straling tot kunstmatige straling. Soorten straling wordt in het elektromagnetisch spectrum duidelijk gemaakt. De straling van het of elektromagnetisch veld kunnen wij (naast het zichtbaar licht) niet zien, ruiken of horen. Alle andere soorten straling kunnen wij alleen maar waarnemen met instrumenten.

Leven en natuurlijke straling
Het leven is onlosmakelijk verbonden met het elektromagnetisme: zonder elektromagnetisme zou leven, zoals wij dit nu kennen, niet mogelijk zijn. Elektromagnetisme is een basisvoorwaarden voor het menselijk bestaan, het natuurlijk elektromagnetisme of natuurlijke straling.

De kunstmatige straling
De straling nodig voor ons dagelijks gebruik voor alle draadloze toepassingen en de antenne-installaties hiervoor nodig, nemen met alle nieuwe draadloze toepassingen in de 21ste eeuw, enorm toe, de kunstmatige elektromagnetische velden. Kunstmatig omdat ze door mensenhanden ontstaan zijn.

Golflengte
De golflengtes van de radiogolven zijn vrij lang en daardoor dus niet ioniserend. Ioniserend zijn de golflengten pas na het zichtbaar licht. De niet-ioniserende straling vormen op papier dan ook geen gevaar voor de gezondheid. Maar met het toenemen van de techniek van het draadloze (van 2G naar 5G) zien we echter dat de golflengten steeds korter worden! 4G en 5G hebben andere golflengtes, waardoor ze zich beide op een andere plek van het spectrum bevinden maar nog steeds vallen onder de radiogolven. Toch zijn ze anders dan 2g en 3G, waar 5% van de Nederlanders al onwel van werden. Hoe zal dat gaan met 5G? Iedereen wordt ziek?

Hoe kleiner de golflengte
Hoe kleiner de golflengte is, hoe gevaarlijker de straling wordt. We noemen straling met gevaarlijk kleine golflengtes ioniserende straling. Ioniserende straling bevat genoeg energie om een atoom kapot te maken. Als je wordt blootgesteld aan grote hoeveelheden van deze straling, worden je cellen of zelfs je DNA aangetast. Dit kan op lange termijn leiden tot bijvoorbeeld kanker, afhankelijk van de hoeveelheid straling die je oploopt.

5G maakt gebruik van microgolven, infrarood en ook ultraviolet?
Van links naar rechts in het elektromagnetisch spectrum (hier boven) zijn: ioniserende stralen, dan het zichtbaar licht (zonlicht) en dan de niet-ioniserende straling. Niet-ioniserende kunnen we als mens niet zien,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: