HET IS ZO VER! Privé- en bedrijfsbezit afgeschaft. Media MOETEN samenwerken met overheid

het-is-zo-ver!-prive-en-bedrijfsbezit-afgeschaft.-media-moeten-samenwerken-met-overheid

05-07-21 01:39:00,

Schokkend maar dan vooral voor hen die al die tijd hun kop in het zand hebben gestoken (en dat zullen blijven doen totdat het henzelf raakt). Wij waren al voorbereid.

Daar gaan we dan.

Het hoge woord is er uit. De toon is gezet. Het begint in Spanje.

Dit bericht komt uit de grootste kranten van Spanje.

In het geval dat in Spanje een crisistoestand wordt uitgeroepen (situatie van belang voor de nationale veiligheid is de naam die door de wet wordt gegeven), kunnen de autoriteiten ook overgaan tot tijdelijke inbeslagname van alle soorten eigendommen, het voorlopige ingebruikname wanneer men dat noodzakelijk acht of de overheid kan allerlei activiteiten opschorten.

Het zoethoudertje dat geen enkele wond heelt: Degenen die financiële schade lijden door de inbeslagname van hun eigendom of de onderbreking van hun activiteit, hebben recht op schadevergoeding. In de eerste ontwerpen sluit de wet de betaling van een vergoeding uit aan degenen die verplicht zijn hun eigendommen af te staan.

Het ironische van deze wetgeving is dat men het een gedwongen “persoonlijke lening” noemt. Je doet het voor een ander, zeg maar. U dient mee te werken aan het bestrijden van “de crisis”, volgens de nationale veiligheidswet door te lenen. Immigratie wordt niet ingeperkt. Andere lasten worden niet aangepakt. Nee, U bent het probleem en U plukken ze kaal. Niet om het land te helpen maar om u zwak te maken. Té zwak om ook nog maar van enige betekenis te zijn.

Wie zijn als eerste de pineut? De “onnodige eters”. Oftewel, de ouderen. Zouden ze daarom ouderen vacciner…? Nee, dat is (nog) speculeren. Maar uit alles blijkt dat ouderen niets meer betekenen voor de overheid. Hun bezittingen wel. Maar deze wet geldt in principe voor alle meerderjarigen.

Elke meerderjarige persoon is verplicht de door de bevoegde autoriteiten vereiste “persoonlijke lening” uit te voeren, volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, wanneer in Spanje een crisistoestand wordt uitgeroepen. In dit geval moeten alle burgers zonder uitzondering de bevelen en instructies van de autoriteiten opvolgen.

Pedro Sánchez

De drogreden:

Het belangrijkste is echter dat het maatregelen bevat om herhaling van tekorten aan producten en goederen te voorkomen die cruciaal zijn om een ​​crisis het hoofd te bieden,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: