Miljoenen mensen kregen weer een onvrijwillige chemokuur

miljoenen-mensen-kregen-weer-een-onvrijwillige-chemokuur

05-07-21 07:04:00,

Iedere maand neemt Peter van Hees ons mee in de wederwaardigheden van weer en meer. In deze terugblik op de maand juni legt hij uit dat we al meer dan twintig jaar met twee fundamenteel verschillende typen wolken te maken hebben: natuurlijke en spuit-chemische.

We schrijven reeds twee jaar elke maand over wolken in de lucht. Helaas gaat dit over twee soorten wolken: de ene soort ben ik gaan typeren als deomutatis wolken, oftewel natuurlijke wolken en de andere soort wordt officieel getypeerd als homomutatis, wat zoveel wil zeggen als door de mens gemanipuleerd.

Natuurlijke wolken zijn er altijd en overal waar lucht is. Alleen bij een bepaalde dichtheid van stof en watervorm nemen we een wolk echter waar. De door de mens gefabriceerde wolk is er ook altijd en overal, maar ook hier is hij alleen bij een bepaalde verdichting waarneembaar. Denk aan een tabaksrooksliert, een puffende auto-uitlaat, een fabrieksschoorsteen waar rook uit kringelt, een vliegtuig-pluim en een chemtrail-wolk. Ook van de natuurlijke wolken kennen we varianten als zandstormwolk, de wolk van een vulkaanuitbarsting, laaghangende mist ja zelfs een sprinkhaanzwerm.

In principe ligt achter de deomutatis-wolk een ander krachtenspel verborgen, dan achter de homomutatis-wolk. Waar aan de eerste het krachtenspel de vier ethersoorten, dwz de levenswereld ten grondslag ligt, stoelt de laatste op louter fysieke wetmatigheden. Het is als het verschil tussen een plant en een steen.

Naast de fysieke krachten en de etherkrachten zijn er de zielenkrachten met het denken, de denkkracht; het voelen als krachtenspel; de wilskracht; en met als vierde de geestkracht. We kennen deze in haar zuivere vorm als tegenwoordigheid van geest.

Uit het dagboek

Afgelopen vrijdag 11 en zaterdag 12 juni kregen weer miljoenen mensen een onvrijwillige chemokuur. Dit is niet even een shot chemo, maar gaat, zo ik waarnam, 18 uur per dag door. De overige zes uren sliep ik, maar bij het wakker worden en bij het in slaap vallen was er nog spuitactiviteit met chemo aan de hemelkoepel.

Het beroerde is dat je officieel niet te weten komt wat voor chemo gebruikt is in de lucht, die wij alle ademen. Elke baan die men uitlaat, betekent vele ademtochten chemokuur voor duizenden mensen.

Homomutatis

We kennen vier ethersoorten en vanuit de fysieke krachten kennen we straling,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: