Spaans voorstel voor ‘nationale veiligheidswet’ zou inbeslagname van bezittingen van burgers toestaan tijdens “gezondheids crisis” – DissidentNL

spaans-voorstel-voor-‘nationale-veiligheidswet’-zou-inbeslagname-van-bezittingen-van-burgers-toestaan-tijdens-“gezondheids-crisis”-–-dissidentnl

05-07-21 11:32:00,

Het vooraanstaande Spaanse dagblad El País bericht over een enorm alarmerend scenario waarin de centrale regering van Spanje een nationale mobilisatie- en “veiligheidswet” overweegt die burgers zou dwingen om “tijdelijk” afstand te doen van hun rechten in geval van toekomstige crises of noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, zoals gebeurde met de coronagriep-pandemie.

De wet is momenteel niet meer dan een voorstel, maar zou kwesties van volksgezondheid tot “nationale veiligheid” verheffen – zoals El País verklaart: “Iedereen die meerderjarig is, is verplicht de “persoonlijke verplichtingen” na te komen die door de bevoegde autoriteiten, volgens de richtsnoeren van de Nationale Veiligheidsraad, worden geëist wanneer in Spanje een crisistoestand wordt afgekondigd. In dat geval moeten alle burgers zonder uitzondering de bevelen en instructies van de autoriteiten opvolgen.”

Dit klinkt vaag genoeg om te suggereren dat letterlijk niets buiten schot blijft wat betreft de enorme, wettelijk verankerde invloed van de overheid op het persoonlijke leven van mensen, louter op basis van een nationale crisis. En verder is er weinig of niets dat een duidelijke drempel vaststelt voor wat wettelijk zo’n crisis zou zijn, aldus Zero Hedge.

Tijdens de pandemie hebben we al op een aantal plaatsen in Europa, en vooral ook in Canada, gezien dat overheidsfunctionarissen in wezen al aanspraak maken op dergelijke verregaande bevoegdheden om de burgerij te dwingen zich te conformeren. Nu wil Spanje dit scenario voorgoed in de wet verankeren.

Bedenk eens hoe ver dit Orwelliaanse voorstel gaat, zoals gerapporteerd in El País:

Indien in Spanje een crisistoestand wordt afgekondigd (“situatie van belang voor de nationale veiligheid” is de naam die de wet eraan geeft), kunnen de autoriteiten ook overgaan tot de tijdelijke vordering van alle soorten eigendommen, tot de interventie of voorlopige bezetting van die welke noodzakelijk zijn of tot de opschorting van allerlei activiteiten.

De pleitbezorgers van de toekomstige wetgeving willen het publiek verzekeren dat er uiteindelijk “compensatie” zal volgen; het is echter duidelijk dat deze permanente en eindeloze bevoegdheden zou geven aan elke regerende regering die besluit deze wetgeving in te voeren op basis van een echte of gefabriceerde “crisis”.

Herinnert u zich nog zulke krankzinnige recent opgelegde regels zoals *buiten* maskers?…

LEES OOK:

Spanje verplicht maskers op alle plaatsen in de open lucht,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: