Nieuw Normaal Newspeak #1: “Kudde-immuniteit” – Frontnieuws

nieuw-normaal-newspeak-#1:-“kudde-immuniteit”-–-frontnieuws

06-07-21 04:57:00,

Het eerste deel in deze nieuwe serie gaat over hoe de Wereldgezondheidsorganisatie natuurlijke immuniteit uit hun definitie van “kudde immuniteit” verwijderde, schrijft off-guardian.org.

Sinds het begin van de “pandemie”, en de overgang daarvan in het duidelijke “Nieuwe Normaal” (of “Great Reset“) agenda, is de taal zelf een slagveld geworden. Woorden en uitdrukkingen worden uitgerekt en verdraaid tot nieuwe, bizarre of tegenstrijdige betekenissen, of verzwaard met implicaties die nooit eerder bestonden.

Nieuw Normaal Newspeak is een poging om deze veranderingen te catalogiseren, en te voorkomen dat de echte betekenis van woorden voor altijd uit het geheugen wordt gewist.

Het eerste voorbeeld is een zeer, zeer letterlijk voorbeeld.

De uitdrukking “kudde-immuniteit” bestaat al tientallen jaren, en de meesten van ons zijn er vóór maart 2020 waarschijnlijk wel eens mee in aanraking gekomen. Het had een duidelijke betekenis, die te vinden was op (onder andere) de website van de Wereldgezondheidsorganisatie:

Kudde-immuniteit is de indirecte bescherming tegen een infectieziekte die optreedt wanneer een populatie immuun is, hetzij door vaccinatie, hetzij door immuniteit die is ontwikkeld door eerdere infectie.

Nadat de “pandemie” had toegeslagen, werd deze tot dan toe totaal onomstreden theorie echter het voorwerp van een hevig debat, en werden de voorstanders ervan plotseling beschreven als “genocidaal”.

Het was op dit punt dat de WHO haar website veranderde en haar definitie van “kudde-immuniteit” aanpaste om het concept van “natuurlijke immuniteit” volledig te schrappen:

“Kudde-immuniteit”, ook bekend als “populatie-immuniteit”, is een concept dat wordt gebruikt voor vaccinatie, waarbij een bevolking kan worden beschermd tegen een bepaald virus als een drempel van vaccinatie wordt bereikt. Kudde-immuniteit wordt bereikt door mensen te beschermen tegen een virus, niet door ze eraan bloot te stellen.

Je kunt hun oude site bekijken via de wayback machine, of met deze screenshot (voor het geval het archief gewist wordt):

Vaccinatie is nooit eerder beschouwd als de enige weg naar kudde-immuniteit en toevoegen dat je geen immuniteit kunt creëren door blootstelling is volstrekt onwetenschappelijk en gaat in tegen eeuwen van medische kennis.

Het wijzigen van deze definitie tijdens een vermeende pandemie, vlak voordat experimentele en ongeteste vaccins op het punt stonden te worden vrijgegeven,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: