De agenda achter Agenda 2030 – Hoe de VN de wereld naar de afgrond drijft

de-agenda-achter-agenda-2030-–-hoe-de-vn-de-wereld-naar-de-afgrond-drijft

07-07-21 05:06:00,

De agenda achter Agenda 2030 – Hoe de VN de wereld naar de afgrond drijft

07.07.2021 | www.kla.tv/19187

De agenda achter Agenda 2030 – Hoe de VN de wereld naar de afgrond drijft Agenda 21 is een agenda met actiepunten van de VN die al in 1992 werd aangenomen door 182 landen op de Conferentie over Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro. Het bevat concrete aanbevelingen voor het nemen van actie met betrekking tot het ontwikkelings- en milieubeleid in de 21e eeuw. Met Agenda 2030, die in 2015 door de VN werd aangenomen, werden de doelstellingen van Agenda 21 verder ontwikkeld in overeenstemming met de groeiende mondiale uitdagingen. Zij gelden nu in gelijke mate voor alle landen. Het officiële doel van de 17 kernpunten van de 2030-agenda is om verslechtering van de situatie in landen tegen te gaan en de wereld te verbeteren onder het mom van duurzaamheid. In de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN van 2015 staat: “Wij zijn vastbesloten om de mensheid te bevrijden van tirannie, armoede en ontbering en om onze planeet te genezen en te beschermen. Wij zijn vastbesloten de doortastende en transformerende stappen te zetten die dringend nodig zijn om de wereld op weg te helpen naar duurzaamheid en veerkracht. We beloven niemand achter te laten op deze gemeenschappelijke reis die we vandaag beginnen.” Bij nader onderzoek van de politieke programma’s blijkt echter dat deze doorgaans heel andere doelstellingen nastreven, dan de doelstellingen die de bevolking oppervlakkig worden voorgespiegeld. Vanwege dit aspect van bedrog heeft Kla.TV 12 van de 17 kernpunten van Agenda 2030 onder de loep genomen en ze zo “vertaald” dat kijkers over de hele wereld kunnen zien wat de positief geformuleerde doelstellingen in de praktijk betekenen: Doelstelling 1: Overal een einde maken aan armoede in al haar vormen. → In plaats daarvan kan worden vastgesteld dat hele bevolkingsgroepen afhankelijk worden gemaakt van overheidssubsidies. Daardoor krijgt de samenleving op subtiele wijze een socialistisch systeem opgedrongen. Landen komen via het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een schuldenval terecht, waaruit zij nooit meer kunnen ontsnappen. Doelstelling 2: Een einde maken aan honger en zorgen voor voedselzekerheid, betere voeding en duurzame landbouw bevorderen. → Er is echter waar te nemen dat de natuurlijke, kleinschalige landbouw wordt vernietigd. Tegelijkertijd controleren multinationals de wereldwijde voedselproductie steeds meer door middel van industriële landbouw,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: