Overlijdensstatistieken Duitsland: 85% van de Corona-doden zijn fictief – RKI en media zwijgen! – DissidentNL

overlijdensstatistieken-duitsland:-85%-van-de-corona-doden-zijn-fictief-–-rki-en-media-zwijgen!-–-dissidentnl

07-07-21 03:36:00,

De federale regering en de media worden getroffen door de volgende grote leugen! Omdat de gerespecteerde wiskundige Günter Eder met zijn berekeningen heeft aangetoond dat 85% van de gerapporteerde Corona-doden ook zonder het virus binnen zeer korte tijd zouden zijn gestorven.

De berekeningen van de wiskundige Günter Eder zijn vrij indrukwekkend. Volgens hem zou 85% van de Corona-doden gemiddeld nog maar tien weken te leven hebben gehad, zelfs zonder een besmetting met het Coronavirus. Dit – volkomen plausibele – resultaat staat in schril contrast met een studie van het RKI, die in het voorjaar breed werd uitgemeten in de media. Dat de studie ernstige gebreken vertoonde was toen al bekend. Tot op de dag van vandaag hebben noch de RKI, noch de “kwaliteitsmedia” zichzelf gecorrigeerd. Het is een systeem. Als het over Corona gaat, zijn junk science en valse rapporten in opmars – hoe alarmerender hoe beter. Hieruit blijkt eens te meer hoe belangrijk de correctie door de alternatieve media is, schrijft Jens Berger.

Gemiddeld waren degenen die in Duitsland aan of met Corona stierven iets ouder dan 83 jaar. Maar tegelijkertijd zouden zij volgens het RKI – eveneens gemiddeld – een resterende levensverwachting van 9,6 jaar hebben gehad. Dat is verbazingwekkend. Zoals ik in mijn vorige week gepubliceerde “Zwartboek Corona” heb aangetoond, bedraagt volgens het Federale Bureau voor de Statistiek de gemiddelde resterende levensverwachting voor mensen van deze hoge leeftijd slechts ongeveer zes jaar. Hoe komt het dat degenen die aan of met Corona stierven, volgens het RKI een 50% hogere resterende levensverwachting dan het gemiddelde zouden hebben gehad? Waren ze ongewoon fit en gezond voor hun leeftijd?

Pathologische studies hebben aangetoond dat het tegendeel het geval is. Volgens een grootschalig onderzoek door pathologen van het Eppendorf Universiteitsziekenhuis in Hamburg had 88% van degenen die aan of met Covid 19 zijn gestorven, meerdere reeds bestaande aandoeningen. Slechts een procent van degenen die stierven had geen ernstige reeds bestaande aandoening. Gemiddeld genomen hebben we hier dus niet te maken met “kwieke gepensioneerden”, maar met zeer zieke mensen op zeer hoge leeftijd. Het feit dat deze mensen gemiddeld nog bijna 10 jaar te leven zouden hebben gehad, kan met gezond verstand worden uitgesloten. Günter Eder heeft dit nu wiskundig bewezen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: