De verantwoordelijkheid van doktoren: waarschuw het publiek wereldwijd voor ernstige staatscriminaliteit en het in de doofpot stoppen daarvan – Frontnieuws

de-verantwoordelijkheid-van-doktoren:-waarschuw-het-publiek-wereldwijd-voor-ernstige-staatscriminaliteit-en-het-in-de-doofpot-stoppen-daarvan-–-frontnieuws

10-07-21 07:19:00,

Naar mijn mening, als ervaren arts, was er nooit (en is er nog steeds niet) enige medische rechtvaardiging voor de extreme maatregelen die wereldwijd zijn genomen in de naam van één enkel onopvallend coronavirus (dat nooit nieuw was zoals beweerd werd), schrijft Dr. C. Stephen Frost.

De vermeende huidige pandemie was altijd al een medisch probleem. Artsen zijn opgeleid (of zouden dat moeten zijn) om medische problemen op te lossen.

Het vergt vele jaren van intensieve opleiding en ervaring om bekwame artsen voort te brengen. Het feit dat artsen buiten beeld zijn geraakt (en dat zij zich schandelijk genoeg overbodig hebben laten maken) bij het oplossen van een medisch probleem, zegt alles wat u moet weten over wat er is gebeurd.

De correcte uitoefening van de geneeskunde werd opzettelijk gecorrumpeerd door politici en pseudo-wetenschappers en de chaos, verwarring en angst die daarvan het gevolg zijn (met de kwaadaardige hulp van gedragspsychologen) is daar een rechtstreeks gevolg van.

Nu is het publiek niet in staat onderscheid te maken tussen goede en slechte wetenschappers.

Zij vertrouwen politici die zij vroeger wantrouwden!

De enige mensen die in staat zijn om het publiek uit hun Stockholm syndroom, cognitieve dissonantie, posttraumatische stressstoornis, zware depressie (kies maar uit) te leiden, als gevolg van meer dan een jaar van zware psychologische marteling door middel van angstpropaganda en “willekeur” (het opzettelijk scheppen van verwarring met gemengde boodschappen etc.), zijn eerlijke medische artsen.

Het publiek is wanhopig op zoek naar een geloofwaardige uitweg uit deze overduidelijke pseudo-medische chaos. Het publiek zal artsen geloven die het als eerlijk beschouwt en het zal hun voorbeeld volgen.

Het is de ethische plicht van artsen om dat voorbeeld te geven en het is vooral van belang dat artsen het vaccinatieprogramma een halt toeroepen door alarm te slaan over het enorme aantal sterfgevallen als gevolg van de “vaccins” en de fraude/het in de doofpot stoppen die zo duidelijk het gevolg is van het ontbreken van post-mortem onderzoeken.

Een positieve PCR-test is nooit gelijkgesteld met een “geval” en “sterfgevallen” werden op frauduleuze wijze gecreëerd door vervalsing van overlijdensakten om de bevolking angst aan te jagen voor het nemen van een gevaarlijk, onvoldoende getest, op genen gebaseerd vaccin dat ondoeltreffend was en dat zij niet nodig hadden,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: