Politierapport Buitenparlementaire Onderzoeks Commissie gepubliceerd

politierapport-buitenparlementaire-onderzoeks-commissie-gepubliceerd

10-07-21 05:16:00,

Vandaag zou het gebeuren: tachtig agenten, die onlangs anoniem verklaringen aflegden voor de Buitenparlementaire Onderzoeks Commissie 2020 zouden collectief in de openbaarheid treden. Ernstige bedreigingen aan het adres van de Commssie doorkruisten dit voornemen. De veiligheid van alle betrokkenen is inmiddels in het geding.

Gelukkig is het rapport met de anonieme verklaringen van de agenten al wel beschikbaar. Klik hier om een gesigneerd exemplaar te bestellen (€ 50) en zo de Commissie te steunen. En hier voor een ongesigneerd exemplaar (€ 24,73).

Politierapport BPOC2020

Verklaring van Pieter en Jade Kuit

Persbericht presentatie politierapport 10 juli 2021

Op 7 juli jl. zijn wij als BPOC2020 geconfronteerd met meervoudige bedreigingen tegen het leven. Deze personen waren op de hoogte van ons privé adres, van de auto waarin wij rijden, en van de locatie waar de verklarende agenten naar buiten zouden treden op 10 juli a.s.

Als BPOC2020 en de raad van advies kunnen wij niet instaan voor de veiligheid van de 80 verklarende agenten, de zaaleigenaar, de technici en overige betrokkenen. Wij hebben dan ook met zeer grote tegenzin en in overleg met de agenten moeten besluiten de fysieke presentatie van de agenten te annuleren. Ook het online zetten van de beelden van de verklarende agenten is geen alternatief, omdat ook dit raakt aan hun veiligheid. Als BPOC2020 kunnen wij ook daarvoor niet de verantwoordelijkheid nemen.

Vandaag is het politierapport gepresenteerd. Zoals u weet, liggen de beelden van de verklaringen bij een notaris in de kluis. De commissie zoekt naar wegen om de beëdigde verklaring van de notaris openbaar te maken zonder daarmee vervolgens de veiligheid van de notaris te schaden.

Voorts zullen wij maximale druk op de minister van Veiligheid en Justitie uitoefenen om de beëdigde verklaring van de notaris in ontvangst te nemen, zodat duidelijk is dat de anonieme verklaringen door agenten van vlees en bloed zijn afgelegd. Dit zullen wij trachten te bereiken door publiciteit te zoeken in de media.

Eveneens zal onze advocaat de minister van Justitie en Veiligheid aanschrijven. Indien de minister hierop niet reageert, zullen wij een aanklacht wegens onbehoorlijk bestuur tegen hem indienen.

Het rapport zal komende week ook worden aangeboden aan het internationaal strafhof, als aanvulling op het archief dat wij reeds aan het strafhof hebben aangeboden.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: