Verborgen oorlogsvoering & duivelse bezetenheid

verborgen-oorlogsvoering-&-duivelse-bezetenheid

10-07-21 08:04:00,

Verborgen oorlogsvoering & duivelse bezetenheid

Sendungstext
herunterladen

23.04.2020 | www.kla.tv/16192

Verborgen oorlogsvoering & duivelse bezetenheid Mt. 8.16: “Toen het avond was geworden, brachten zij vele bezetenen tot Jezus, en Hij dreef de geesten uit met Zijn woord, en Hij heelde allen die leden.” De mens op zich is goed, creatief – beminnelijk. Dat hij evenwel onder duivelse bezetenheid kan komen, wordt van oudsher door alle religies bevestigd. Maar de geneeskunde, de psychologie, de wetenschap, het onderwijs, enz. hebben allang capitulerend moeten toegeven, dat het meest onverklaarbare onder de hemel enkel door duivelse bezetenheid verklaard kan worden. Volgens de Evangeliën bestond ongeveer een derde van de dienst van Jezus Christus uit het uitdrijven van demonen. Wat zijn de typische kenmerken van door de duivel bezetenen? Elke redelijke communicatie met hen is bij voorbaat absoluut onmogelijk. Ze kennen geen sympathie, geen medelijden, geen inzicht, geen berouw. Noch logica, noch waarheid is bij hen voorhanden. Bezetenen zijn enkel en alleen gefixeerd op hun eigen drijfveren, begeerten, interesses, lusten, verslavingen, enz. Er bestaan vele soorten van bezetenheid: Van onreinheden tot bloedige uitspattingen, van boosaardigheden tot moorddadige ziekelijke neigingen tot pijnigen, van pedofilie tot kannibalisme, van kleptomanie tot plundering van het volk, van beruchte twistzucht tot genadeloze vernielzucht, van betweterij tot dictatoriale oordeelsdwang, van leugens uit gewoonte tot permanente professionele misleiding van welke aard dan ook, enzovoorts. De problemen die ze veroorzaken zijn ontelbaar. Hoe breng je bijvoorbeeld een klein kind aan het verstand, ingeval zijn ouders door de duivel bezeten zijn? Dezelfde vraag moet helaas ook op het niveau van de volken worden gesteld: hoe brengt men de nietsvermoedende volkeren aan het verstand, dat hun regeringen in de ban geraken van door de duivel bezetenen of geheel zelf zo zijn? Wie hier overhaast religieus extremisme vermoedt, vergist zich. Helaas is juist deze tragedie tot een hoofdprobleem geworden van de wereldgemeenschap. Wat wij allen, als kleine kinderen, niet willen horen, moet toch eens duidelijk worden gezegd: volken, neem het ter kennis dat duivels bezetenen een hybride, dat wil zeggen verborgen, oorlog voeren tegen de hele mensheid. Ze geloven, gedreven door satanische waan, de hele wereld te moeten onderwerpen en overheersen. We moeten daarbij de afwezigheid van bommen niet langer verwarren met de afwezigheid van oorlog!

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: