De onhoudbaarheid van het besluitvormingsmodel in de energietransitie

de-onhoudbaarheid-van-het-besluitvormingsmodel-in-de-energietransitie

11-07-21 08:53:00,

In belangrijke mate zijn nu in politiek opzicht de gemeenteraden aan zet.

Professor Albert Koers heeft een lokaal actieplan uitgewerkt voor lokale en regionale organisaties.

Een gastbijdrage van Nico Broekema (Voorzitter Democratisch Energie Initiatief).

Het besluitvormingsproces van de overheid in de energietransitie verloopt top down. Gebaseerd op verdienmodellen. De lobbycratie van het klimaatakkoord is daar een ultieme illustratie van. In de ‘gevestigde orde’ en politieke partijen leek van een gesloten front tegen de burger sprake te zijn.

In dat front zijn inmiddels door juridische acties grote bressen geslagen. Zie de uitspraak van de Raad van State van 30 juni jl. en de recente ommezwaai van de SP die achter het klimaatakkoord wegstapt en zich verklaart tegen windturbines op land. De SP durft het mede door de burgeracties in Amsterdam niet meer aan het klimaatakkoord van VVD-er Nijpels te omarmen en doet eindelijk wat de FNV in november 2019 al deed door het klimaatakkoord niet te tekenen.

Deze ontwikkelingen zijn niet zozeer het gevolg van veranderende overtuigingen bij de politieke elite maar van het steeds massaler worden verzet van burgers en de resultaten in de juridische strijd.

Na jaren heeft de Raad van State de consequenties getrokken uit de uitspraken van het Europees Hof die het voorzorgprincipe en de burgerparticipatie voorschrijven bij onder meer windparken.

De Raad van State ging na jaren van juridisch traineren eindelijk ‘om’. De hogere bestuursrechters moesten ook wel, om verdere blaam te ontlopen vanuit het Europees Hof.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is echter nog lang niet om. Dat verkondigde 6 juli jl. bij schrijven van haar VVD-staatssecretaris dat er ‘niets aan de hand’ is en dat ze versterkt in gaat zetten om de gemeenten op haar lijn te houden, onder andere met behulp van een betere website met betere ‘instructies’.

Dit toont aan hoe belangrijk het is de komende tijd vooral lokaal de slag verder te voeren voor een juiste invulling van de normstelling van de EU richtlijnen. Het inhoudelijke gevecht om de Strategische Milieu Beoordeling (SMB) richtlijn van de EU uitgevoerd te krijgen door de Nederlandse bestuursorganen is met de uitspraak van de Raad van State van 30 juni begonnen.

De gemeenteraden zijn de bestuursorganen waar in dat kader in de komende periode veel van af gaat hangen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: