Quarantaine Nieuw Zeeland blijkt mentale nachtmerrie – EnerzijdsAnderzijds

quarantaine-nieuw-zeeland-blijkt-mentale-nachtmerrie-–-enerzijdsanderzijds

11-07-21 08:11:00,

Ze kwam terug naar Nieuw Zeeland, haar thuis. Maar Mary Jane Newman mocht niet naar huis en in plaats daarvan zou zij 22 dagen onderbrengen in een als ‘Managed Isolation Quarantine facility (MIQ)’ omgebouwd, bewaakt en omheind hotel op het vliegveld.

Marie Jane Newman spreekt over haar aangrijpende ervaringen.

Haar weigering om getest te worden leverde haar verlenging op van haar quarantaine. Maar liefst 22 dagen van mentale intimidatie en procedurele pesterijen volgden, een periode die zij mentaal probeerde te overleven. Zelfs luchten werd haar verboden.
Mary Jane bleef beleefd en beheerst en wie deze video bekijkt vraagt zich af hoe zij dat met alle chicanes volhieldt.

We moeten ons realiseren dat volgens de Nederlandse Wet publieke gezondheid verplichte opname in een quarantaine-faciliteit tegen de wil van betrokkene kan worden opgelegd:

Artikel 35
1. De voorzitter van de veiligheidsregio kan een persoon onverwijld doen onderwerpen aan de maatregel van quarantaine om de verspreiding van infectieziekten behorend tot groep A tegen te gaan, indien:
a. er redenen zijn om aan te nemen dat die persoon recentelijk een dusdanig contact met een lijder of een vermoedelijke lijder aan een infectieziekte behorend tot groep A heeft gehad, dat deze persoon mogelijk met dezelfde ziekte is geïnfecteerd,
b. ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat door verspreiding van die infectieziekte, en
c. die persoon niet tot vrijwillige onderwerping aan die maatregel bereid is.

Klaarblijkelijk haalt de bestrijding van Covid het slechtste in onze overheden naar boven. Totalitair en vernederend gedrag is nooit ver weg als mensen in een machtspositie worden geplaatst, zoals Mary Jane’s medische en militaire bewakers.

Mary Jane spreekt met Dr. Sam Bailey over haar traumatische tijd in een ‘Managed Isolation Quarantine facility’ in Nieuw Zeeland.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: