Het vreemde, nieuwe patroon dat opduikt na het COVID-vaccin – Frontnieuws

het-vreemde,-nieuwe-patroon-dat-opduikt-na-het-covid-vaccin-–-frontnieuws

12-07-21 04:48:00,

Stevie, een gezonde 29-jarige, kreeg haar eerste Pfizer-vaccin in april. Sindsdien is ze negen keer in het ziekenhuis opgenomen geweest en heeft ze meerdere neurologische evaluaties ondergaan. Artsen hebben bevestigd dat haar verontrustende symptomen een direct gevolg zijn van het vaccin, maar ze kunnen er niet achter komen wat er mis is met haar, bericht Dr. Joseph Mercola.

In de video, die op 22 juni 2021 werd uitgezonden, laat de onafhankelijke verslaggever Stew Peters een audio-opname1 horen van een jonge vrouw die plotseling het Guillain-Barre syndroom kreeg na haar Moderna injectie. Haar neuroloog gelooft dat haar aandoening het directe gevolg is van de COVID-prik.

Terwijl de neuroloog een adverse event report indiende bij het U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), besloot de vrouw dit ook aan Moderna te melden. De vertegenwoordiger van Moderna lijkt niet in het minst verrast door de kwetsuur, en lijkt toe te geven dat hij soortgelijke meldingen eerder heeft ontvangen.

Iedereen die de prik krijgt is onderdeel van de veiligheidstest

Tijdens dat gesprek leest de Moderna vertegenwoordiger haar de volgende disclaimer voor:

“Het Moderna COVID-19 vaccin is niet goedgekeurd of gelicenseerd door de Food and Drug Administration, maar het is geautoriseerd voor noodgebruik door de FDA onder een noodgebruiksautorisatie om coronavirusziekte 2019 te voorkomen, voor gebruik bij personen van 18 jaar en ouder.

Er is geen door de FDA goedgekeurd vaccin om COVID-19 te voorkomen. De EUA voor het Moderna COVID-19-vaccin is van kracht voor de duur van de COVID-19 EUA-verklaring, die noodgebruik van het product rechtvaardigt, tenzij die verklaring wordt beëindigd of de vergunning eerder wordt ingetrokken”.

De vertegenwoordiger wijst er ook op dat alle fasen van de klinische proeven nog aan de gang zijn, en dat de beschermende werking op lange termijn tegen COVID-19 onbekend is. Wanneer de patiënt vraagt of iedereen die de COVID-prik krijgt – zelfs als ze zich niet specifiek als deelnemer aan de proef hebben opgegeven – in feite deel uitmaakt van de klinische proef, antwoordt hij met een grinnik: “zo ongeveer wel, ja”.

Dus, in een notendop, terwijl vaccinmakers, gezondheidsautoriteiten, mainstream media, social media platforms zoals Facebook en publieke advertenties u vertellen dat het vaccin strenge tests heeft ondergaan,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: