Marion gaat naar de markt

marion-gaat-naar-de-markt

12-07-21 04:16:00, 0 Preview artikelen 24 februari 2021 Marion gaat naar de markt

Kees van der Pijl

Half januari van dit jaar kwam een delegatie van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO aan in Wuhan in China om persoonlijk onderzoek te doen naar de oorsprong van het SARS-CoV-2-virus dat de wereld nu al een jaar in de greep houdt. W

ie helaas ontbrak in het gezelschap was de Belgische privédetective Hercule Poirot, al was hij er graag bij geweest. Want Poirot, een creatie van Agatha Christie, zou maar al te graag zijn fijne neus voor het vinden van de dader in moordzaken hebben willen gebruiken om ook hier opheldering te verschaffen.
Bij het bezoek van de WHO-delegatie werden hekken geplaatst om de markt in Wuhan waar – naar wordt beweerd – ‘het virus’ zou zijn overgesprongen van een vleermuis die daar levend te koop was aangeboden, op het eerste menselijke slachtoffer. De onderzoekers, onder wie onze hoogsteigen prof. Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam, zouden achter de hekken in alle rust de marktkramen kunnen gaan inspecteren.

Poirot zou zich in deze kwestie, nog voor zijn eigenlijke onderzoek, al hebben laten informeren of er wel vleermuizen op de markt verkocht werden, en het antwoord is: nee. De eerste Chinese onderzoeksgroep die zich over het virus boog, bevestigde dat op de markt in Wuhan weliswaar levende dieren werden verkocht, maar geen vleermuizen. De onderzoekers beperkten zich verder tot de vaststelling dat het virus waarmee de eerste patiënt was geïnfecteerd, voor bijna 90 procent identiek is aan vleermuis-coronavirussen; de resterende 10 procent (10,9 om precies te zijn) was iets anders.
Het SARS-CoV-2-virus komt uit een laboratorium, waarschijnlijk uit Wuhan— en niet van de markt. Deze verklaring is lang weggezet als ‘samenzweringstheorie’, de dooddoener waarmee de feiten moeten worden weggewuifd. Het werd het eerst geopperd door een team van Indiase genetici onder leiding van Prashant Pradhan van het IBM Watson artificiële-intelligentielaboratorium voor Zuid-Azië. Hun conclusie luidde dat het virus vier genen van het HIV1-virus bevatte, en dus in een laboratorium moest zijn gemaakt. De HIV-component maakt dat het SARS-virus zich gemakkelijker hecht aan menselijke cellen en dus verspreiding onder mensen mogelijk maakt. Dit laatste hadden de Chinese onderzoekers ook al vastgesteld. Het team van Pradhan werd echter onder druk gezet om het verslag van hun onderzoek terug te nemen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: