Le Figaro: Frankrijk in de greep van repressieve en autoritaire razernij.

le-figaro:-frankrijk-in-de-greep-van-repressieve-en-autoritaire-razernij.

13-07-21 05:55:00,

In Le Figaro verscheen vandaag een vlammend betoog van politiek analist Mathieu Slama tegen de door president Macron aangekondigde maatregelen die ongevaccineerden uit het maatschappelijke leven gaan weren. Bij deze het betoog van Slama  vertaald en samengevat:

De Covid-pas wordt voor vrijwel het gehele sociale leven verplicht en niet geïnjecteerden zullen grotendeels van het sociale leven worden uitgesloten. Macron beweert feitelijk dat niet-gevaccineerden geen goede burgers zijn en dus de gevolgen van hun keuzes verdiend hebben: “Overal zullen we dezelfde aanpak hebben: goed burgerschap zullen we erkennen en beperkingen opleggen aan de niet-gevaccineerden in plaats van aan iedereen”.

Slama constateert dat Macron “hierdoor  een feitelijke ongelijkheid creëert tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden en een fundamentele breuk in ons sociaal contract introduceert, dat gebaseerd is op de rationele gehechtheid van de burgers aan het algemeen belang, hun vrije en geïnformeerde toestemming en gelijkheid voor de wet. Al deze grondbeginselen van onze democratie worden uit elkaar gerukt”.

Slama ziet een duidelijke strategie achter het beleid: “de regering gaat stap voor stap vooruit … en gaat telkens een stukje verder in autoritaire en vrijheidsberovende maatregelen”. Helaas zijn de instituties die de burger moesten beschermen niet in staat gebleken paal en perk aan het coronabeleid te stellen: “Sinds het begin van de pandemie hebben de Raad van State en de Constitutionele Raad niet opgehouden de maatregelen te legitimeren die het meest schadelijk zijn voor onze grondrechten en onze grondwet. Vandaag zijn er geen wettelijke waarborgen meer tegen de excessen van de gezondheidsautoriteiten.”

Het resultaat is niet minder dan een ineenstorting van de democratische rechtsstaat. Slama: “We moeten ons afvragen wat voor breuk met de democratie dit alles betekent. De permanente uitzonderingstoestand, de breuk in de gelijkheid tussen de burgers, het opzetten van een disciplinair en repressief systeem, deze extreme bureaucratisering van de sociale betrekkingen. Dit alles kent geen equivalent in onze recente geschiedenis”

Volgens Slama staat ook het hele idee van burgerschap op het spel: “Beseffen we wat het betekent dat burgerschap nu afhankelijk is van een goede gezondheid? Dat een gevaccineerde burger rechten heeft die een niet-gevaccineerde burger niet heeft? Dat het leven van een ongevaccineerd persoon nu gelijk is aan wat wij tijdens de lockdown hebben meegemaakt? … Wat het meest verontrustend is, is dat de meerderheid van de burgers zelf deze aanvallen op de rechtsstaat goedkeurt”.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: