Covid-19: de lange mars naar maart 2020 – EnerzijdsAnderzijds

covid-19:-de-lange-mars-naar-maart-2020-–-enerzijdsanderzijds

15-07-21 11:19:00,

Niet alleen stapelen de aanwijzingen zich op dat Covid-19 een lang voorbereide crisis is, maar ook steeds meer getuigen van formaat melden zich. In dit artikel geen getuigen, daarover schrijven wij in volgende artikelen. We richten ons op Ullrich Mies, Duitser van afkomst, woonachtig in Nederland, studeerde sociale en politieke wetenschappen en heeft zich intensief verdiept in wat je de lange mars naar maart 2020 zou kunnen noemen. Zijn inzichten hebben wij nog wat verder aangevuld met eigen observaties.

Dit artikel is ook te beluisteren via onze podcastpagina.

De democratische jaren na WWII

In veel Europese landen ontstond na WWII het zogenaamde ‘Rijnlandse Model’ waarbij werknemers via ondernemingsraden en vakorganisaties een flinke vinger in de pap hadden bij bedrijfsaangelegenheden, maar ook bij pensioenfondsen en via de Sociaal Economische Raad (SER) ook op het overheidsbeleid. De reden hiervoor was niet zozeer een hoog ethisch besef bij invloedrijke partijen, maar de sluimerende angst voor het communisme. Een te sterk marktdenken zouden werknemers en burgers wel eens kunnen verleiden tot het ‘socialistische gedachtegoed’. Ullrich Mies staat niet alleen in zijn observatie dat de vier decennia na WWII een tijdperk vormden van een gemengde economie en waarbij de machten tussen overheid, werknemers en burgers tamelijke evenwichtig waren verdeeld, de media nog divers waren en de democratie nog redelijk functioneerde.

Vanaf de 1970-er jaren broeide er een nieuwe marktradicale stroming in de VS. Op de Chicago School of Economics broedden Friedrich Hayek en zijn denkpartner Milton Friedman op het openbreken van de samenleving opdat een totaal regelvrije markt zou kunnen ontstaan. Hun radicale hervormingsstrategie werd indrukwekkend beschreven door de Canadese journalist Naomi Klein in haar omvangrijke werk: The Shock Doctrine.
Hun eerste experiment ging van start in Chili in 1973 toen daar de socialistische president Salvador Allende in zijn paleis werd vermoord. Publiek geheim is dat de Amerikaanse geheime dienst de economische staatsgreep mogelijk heeft gemaakt. Onder een hardvochtige militaire dictatuur konden Hayek en Friedman hun principes van totale vrijmaking van de markt ongehinderd botvieren. The Shock Doctrine is een aangrijpend relaas van een bewuste sociaal-economische vernieling van het land.

Later zou deze aanpak na de val van de Berlijnse Muur worden herhaald in landen als Polen en de uiteengevallen Sovjet-Unie, met wisselend succes. Onder leiding van de vaak dronken Russische president Boris Yeltsin werd de voormalige Sovjet-Unie aan de gretige Amerikaanse banken en adviseurs uitgeleverd.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: