Artsen voor COVID Ethiek pleiten voor “onmiddellijke” stopzetting gebruik COVID-19 vaccin” – Frontnieuws

artsen-voor-covid-ethiek-pleiten-voor-“onmiddellijke”-stopzetting-gebruik-covid-19-vaccin”-–-frontnieuws

16-07-21 05:02:00, © Marco Verch Professional (CC BY 2.0) In een 20 pagina’s tellend rapport geven drie artsen, die allen oprichters zijn van Artsen voor COVID Ethiek, in detail aan waarom COVID-vaccins niet alleen onnodig en ineffectief zijn, maar ook gevaarlijk voor kinderen en adolescenten, schrijft childrenshealthdefense.org.

Al maanden waarschuwt Doctors for COVID Ethics, een in Europa gevestigde internationale alliantie van honderden bezorgde artsen en wetenschappers, dringend voor de korte- en langetermijnrisico’s van COVID-vaccins, vooral voor kinderen.

Naast het indienen van drie vermanende brieven aan de EMA – op 10 maart, 1 april en 20 april – heeft Artsen voor COVID Ethiek op 18 mei aan alle leden van het Europees Parlement een kennisgeving van aansprakelijkheid gestuurd voor schade en sterfgevallen bij kinderen die verband houden met het COVID-vaccin.

Nu hebben drie van de oprichters van de groep – Dr. Michael Palmer (Canada), Dr. Sucharit Bhakdi, (Duitsland) en Stefan Hockertz, Ph.D. (Duitsland) – in één document krachtig deskundig bewijs verzameld dat aantoont dat COVID-vaccins niet alleen onnodig en ondoeltreffend zijn, maar ook gevaarlijk voor kinderen en adolescenten.

Op 3 juli diende de Italiaanse advocate Renate Holzeisen het document van de deskundigen in bij het Europees Gerecht in het kader van een rechtszaak tegen het besluit van het EMA van eind mei om het noodgebruik van het vaccin van Pfizer uit te breiden tot 12- tot 15-jarigen.

De waarde van het 20 pagina’s tellende rapport komt niet alleen voort uit de onberispelijke professionele referenties van de drie auteurs, maar ook uit hun nauwgezette samenvoeging en analyse van gegevens van de fabrikant, beoordelingen van regelgevende instanties en gepubliceerde wetenschappelijke gegevens.

Zoals het medisch-wetenschappelijk trio overtuigend beargumenteert, laat het bewijs slechts één mogelijke conclusie toe: Het vaccin van Pfizer moet niet alleen niet aan adolescenten worden gegeven, maar het gebruik ervan moet onmiddellijk in alle leeftijdsgroepen worden stopgezet.

Niet nodig

Het rapport begint met het ontkrachten van het argument dat adolescenten gevaccineerd moeten worden tegen COVID. De drie deskundigen benadrukken dat de “bijzonder lage” prevalentie van COVID-19 bij adolescenten en de volstrekte afwezigheid van ernstige gevallen bij kinderen en tieners van 10 tot 17 jaar elke reden voor het vaccineren van jongeren wegneemt – vooral gezien de beschikbaarheid van effectieve behandelingen voor het kleine deel dat iets anders dan een milde ziekte doormaakt.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: