HAARP: de geheime weermakers?

haarp:-de-geheime-weermakers?

17-07-21 08:51:00,

Het High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) is in 1990 gebouwd voor een bedrag van 300 miljoen dollar door het  Amerikaans militair  (USA Air Force) en civiel onderzoeksinstituut in Alaska, om onderzoek te doen naar de ionosfeer*. Het onderzoek richt zich op hoogfrequente elektromagnetische bestraling van de ionosfeer, waardoor deze lokaal tijdelijk wordt vervormd.

*De ionosfeer is het gebied van onze atmosfeer, op 50 km tot 1.000 km hoogte, waar de concentratie vrije elektronen voldoende is om de voortplanting van radiogolven te beïnvloeden).

In augustus 2015 is de onderzoeksapparatuur van HAARP, onder de naam: Education Partnership Agreement (EPA), overgedragen aan het UAF (de University of Alaska Fairbanks, een van de staten van de VS). De verantwoordelijkheid voor de HAARP-faciliteiten en -uitrusting is in 2015 formeel overgedragen van het leger aan UAF. Om het UAF gezag en managementcontrole te geven, is een Cooperative Research and Development Agreement (CRADA)* opgesteld. 

*CRADA ’s zijn unieke overeenkomsten die toegang bieden tot uitgebreide, door de overheid gefinancierde middelen, die kunnen worden gebruikt om krachtige resultaten te behalen. Het is gebruikelijk dat overheidsinstanties eigendom van onderzoeksapparatuur overdragen aan universiteiten voor de voortdurende ondersteuning van de wetenschap. 

HAARP-sluiting om weercatastrofes
HAARP werd in 2013 officieel gesloten door het leger. De sluiting vormde het excuus om de live-uitzending van HAARP-signalen op een openbare website te stoppen, die sterk bewijs gaven van verbanden tussen HAARP-activiteiten en grote weerscatastrofes. De exploitatie van de faciliteit werd in 2015 overgedragen aan de Universiteit van Alaska. Ongetwijfeld wordt HAARP-achtige weersbeheersing en militair onderzoek elders voortgezet. Zoals in andere landen.

Wat doet HAARP na 2015
De Space Vehicles Directorate and the University of Alaska Fairbanks (UAF) gaat volgens Fallen, assistent onderzoeks-professor in ruimtefysica, een “kunstmatige aurora” opwekken die binnen Alaska met een gevoelige camera gefotografeerd kan worden https://www.pi4raz.nl/index.php/2017/10/18/wetenschappers-proberen-aurora-op-te-wekken/ . HAARP is eigenlijk niet meer dan de 180 radioantennes bij elkaar die radiogolven met een hoge frequentie de ionosfeer insturen. Bij HAARP verhitten ze met deze radiogolven stukjes van de ionosfeer om na te bootsen wat de zon doet. Fallen zegt dat de HAARP uitzendingen plaats zullen vinden binnen het afstemgebied van de zender, tussen 2,7 en 10 megahertz (MHz) en dat die tot buiten Alaska hoorbaar moeten zijn, met zelfs visuele effecten binnen Alaska.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: