Discriminatie nieuwste vorm in Nederland?

discriminatie-nieuwste-vorm-in-nederland?

18-07-21 07:41:00,

Wat is discriminatie
Onze Rijksoverheid zegt over discriminatie: discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/discriminatie/vraag-en-antwoord/wat-is-discriminatie . Het college voor de rechten van de mens zegt: discriminatie is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van (persoonlijke) kenmerken. Deze kenmerken worden discriminatiegronden genoemd.

Discriminatiegrond 2021
De Rijksoverheid noemt 11 discriminatiegronden, maar ze noemen niet het nieuwste gegeven waardoor mensen in Nederland buiten de boot vallen, en waar verschil gemaakt wordt in behandeling met anderen op basis van persoonlijke eigenschappen; de ernstig elektrogevoeligen. Mensen die niet tegen de elektromagnetische velden van de draadloze technieken kunnen. De draadloze techniek die Nederland al 98% in 2021 bedekt en waar de ernstig elektrogevoelige geen deel meer van uit kan maken. Ze bestaan niet volgens de wetgeving. Alleen een thermisch effect geeft al het draadloze terwijl juist het biologisch effect veel lichamelijke schade aanricht. Ze worden anders behandeld dan de niet-elektrogevoelige in Nederland en zijn het slachtoffer van discriminatie. Worden anders behandeld dan de niet- elektrogevoelige..

BKZ
Wat zegt onze Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK):
‘Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie en staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is’. Helaas weinig van te merken als ernstig elektrogevoelige.

Wettelijk verplicht en geen rekening houden met elektrogevoeligheid
Een krom gegeven is de verzekering. De basisverzekering is voor iedereen die in Nederland woont of werkt wettelijk verplicht. Deze basisverzekering móet iedereen afsluiten bij een zorgverzekeraar in Nederland. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Men is verplicht alle medisch noodzakelijke zorg aan verzekerden te leveren. Waarom wordt dan gevoeligheid voor alle draadloze afgedaan als; het zit tussen de oren (ze bedoelen ze is gek), complotdenker en ik en alle elektrogevoeligen die ik ken, worden niet geloofd in ons land en niet geholpen. Wel betalen maar niet geloofd. Nog steeds niet, al tien jaar geleden gemeld. 

Een huisarts zorgt er niet voor dat een elektrogevoelige kan komen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: